20 juni 2022

GUDS KÄRLEK UTGJUTEN – Rom 5


Bibelläsning: Romarbrevet 5

Läs bibeltexten här

"Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss." (Rom 5:5 FB)

Utgjuten - Ordet känns som om Gud har vänt upp och ned på hinken och tömt hela innehållet på mig. Innehållet är Guds kärlek.

-Bli stilla några ögonblick och försök förstå vad Gud har utgjutit över dig. Öppna ditt hjärta och låt Guds kärlek flyta in i ditt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds kärlek är utgjuten i mitt hjärta. Vad får det för konsekvenser i mitt förhållande till Gud, andra och mig själv?

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Konsekvenser av rättfärdiggörelsen genom tro - Vers 1-4

Att bli blir rättfärdiggjorda genom tro för med sig många konsekvenser:
- vi får frid med Gud (vers 1)
- vi får tillträde till Guds nåd (vers 2)
- vi jublar i hoppet om Guds härlighet (vers 2)
- vi jublar även över lidanden eftersom de leder till tålamod, fasthet och hopp (vers 3-4)

Kristus dog för oss som inte förtjänade det - Vers 5-11
Jesus dog inte på korset för att vi var älskvärda. Tvärtom han dog för oss "medan vi ännu var syndare" (vers 4).

Adam och Kristus - Vers 12-21
Synden kom in i världen genom en människa (vers 12). "En endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv"(vers 18).
Synden fanns visserligen innan lagen kom, "men synd tillräknas inte där ingen lag finns" (vers 13).
Det finns ett sätt att bli fri från sin synd: Förlåtelse genom Jesu död på korset. Jesu blod är det ultimata "syndborttagningsmedlet" (1 Joh 1:7-9).
Till eftertanke:
Om det inte finns någon lag, finns det inte heller någon synd. Vi lever i en tid som revolterar mot normer och regler. Om det inte längre finns något som är rätt eller fel, kan man ju inte göra fel och om man inte kan göra något fel, behövs ingen förlåtelse och då dog Jesus på korset helt i onödan. Hur tänker du om ett sådant resonemang? Är vi på väg in i ett normlöst samhälle? Finns det längre något som betraktas som ´synd´ i våra dagar?

Inga kommentarer: