18 juni 2022

Psalm 73 - I GUDS NÄRHET

 


Bibelläsning: Psalm 73
Läs bibeltexten här

"Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren" (Ps 73:28 FB)

Psalmisten frågar: Varför är livet så orättvist? Varför går det bra för de övermodiga och ogudaktiga? (vers 3). Varför drabbas inte dom av olycka? Varför plågas inte dom? (vers 5). Varför är dom fria från lidanden? (vers 4).

Psalmisten tycker att detta är svårt att förstå (vers 16), ända tills han går in i Guds helgedom (vers 17). Där upplever han och förstår att det bara finns en enda plats med verklig och varaktig lycka. Det är att vara i Guds närhet (vers 28).

Vi har så lätt att jämföra oss med andra och bli avundsjuka (vers 3). Då vi fokuserar på hur det går för andra kanske Jesus säger som han sa till Petrus: "Vad rör det dig? Följ du mig." (Joh 21:22) Och så får vi be bönen: "Fräls oss från jämförelse."

Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill leva min dag i Guds närhet.

Kommentar:
Vers 1
Asaf var en av ledarna för Davids levitiska körer.

Vers 3-4
David greps av avund och var nära att snava då han såg de gudlösas framgång.

Vers 4-12
David beskriver hur väl de går för de högmodiga gudlösa. De drabbas inte av sjukdomar eller fattigdom. De hånar de svaga, fattiga och till och med Gud.

Vers 13-16
David upplevde att det var förgäves som han kämpade för att hålla sitt hjärta rent, och han kunde inte förstå hur Gud kunde vara så orättvis…

Vers 17-22
….tills han kom i i Guds helgedom. Då förstod han att Gud inte tappat kontrollen utan att Gud till slut skulle skipa rättvisa.

Vers 23-28
David förstod att han alltid får vara hos Gud och att Gud leder honom genom livet. Och då han har Gud saknar han ingenting på jorden.

Till eftertanke:
Var finns jag? Är mitt liv fullt av bitterhet då jag ser hur väl det går för ”alla andra” eller har min själ fått sin vila i vissheten att då Gud får vara min herde fattas mig ingenting (Ps 23:1)

Inga kommentarer: