7 maj 2023

ANDLIG AVUNDSJUKA – 4 Mos 16


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 16

Läs bibeltexten här

"De samlade sig mot Mose och Aron och sade till dem: "Nu får det vara nog! Hela menigheten är ju helig, alla är det, och HERREN är mitt ibland dem. Varför upphäver ni er då över HERRENS församling?" (4 Mos 16:3 FB)

Gud använde Mose och Aron på ett mäktigt sätt. Men folket hade svårt att acceptera att Gud skulle använda någon på ett starkare sätt än någon annan. De kritiserade Moses och Arons tjänst därför att de tyckte att Gud skulle ha använt dem själva i stället.


Andlig avundsjuka är förödande. I stället för att bli berikad av någon annans tjänst för Gud blir man avundsjuk. Man tycker att Gud skulle ha använt mig i stället. Man kan till och med få en släng av skadeglädje då någon som stått i rampljuset mer än mig får problem.


Men det borde i själva verket vara tvärtom "Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den". (1 Kor 12:26)


Vad Gud vill se är kristna som inte trycker ner varandra, utan uppmuntrar varandra att växa i sin tjänst. Finns det någon som du idag kan uppmuntra för att hjälpa honom/henne att blomma ut ännu mer i sin tjänst?


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att uppmuntra dem som står i Herrens tjänst.

___________________
Innehåll:
Uppror mot Aron och Moses. Först är det leviterna som sätter sig upp mot Moses och Aron (vers 1-40), och sedan är det hela den israelitiska menigheten som samlas för att angripa Moses och Aron (vers 41-50).

Kommentar:

Upproret mot Moses och Aron var ett uttryck för andlig avundsjuka. Kora, Datan och Abiram hade svårt att se att andra hade en position som de själva ville ha.
Men upproret bottnade också i den stora besvikelsen över att man misslyckats med projektet att komma in i det land som Gud hade lovat, "ett land som flödar av mjölk och honung". Datan och Abiram hånade Moses och även Gud genom att beskriva slaveriet i Egypten med samma ord som Gud hade använt i sitt löfte om det nya landet: "Är det inte nog att du har fört oss hit upp från ett land som flödar av mjölk och honung för att låta oss dö i öknen? Nu vill du också göra dig till herre över oss!" (vers 13) 

Men Moses svar på angreppet var inte att "ge igen", utan att gå i förbön för dem som gick till angrepp mot honom. Här handlar Mose som en förebild på Jesus, som bad för sina fiender (Luk 23:34). Jesus uppmanar också oss att be för dem som förföljer oss "Älska era ovänner och be för dem som förföljer er" (Matt 5:44).

Till eftertanke:

Vi är inte kallade att vara avundsjuka och kritisera dem som ser ut att ha framgång. Vad Gud vill se är kristna som inte trycker ner varandra, utan uppmuntrar varandra att växa i sin tjänst. 
- Finns det någon som du idag kan uppmuntra för att hjälpa honom/henne att blomma ut ännu mer i sin tjänst? Det finns kanske någon som skulle behöva något uppmuntrande just från dig just idag.

Inga kommentarer: