10 maj 2023

RENING – 4 Mos 19


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 19
Läs bibeltexten här

"Och den som är ren skall på tredje dagen och på sjunde dagen bestänka den som har blivit oren. När han så på sjunde dagen har renat honom, skall han tvätta sina kläder och bada i vatten, så blir han ren om kvällen."  (4 Mos 19:19 FB)

Rening är ett centralt tema i Moseböckerna. Vi kan läsa till synes ändlösa detaljerade föreskrifter för hur reningen skall gå till. Här i 4 Mos 19 handlar det om rening för allt som varit i kontakt med någon som dött. Att döden kom in i världen var ett resultat av synden och Romarbrevet skriver att syndens lön är döden.


Synd och död var alltså nära förknippat med varandra. Det var viktigt att få rening från det som var förknippat med synden.


Tänk om vi hade samma iver att bli renade från allt som har med synd att göra i våra liv. Tänk om vi vore så fokuserade på att rensa bort varje tillstymmelse till synd eller varje beröringspunkt med synd i våra egna liv.


- Mannakorn att tugga på under dagen: 
"Gör mig fri från all skuld och rena mig från min synd.... Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta." (Psalm 51:4+12)

_________________
Innehåll:- Vers 1-10
Offer av en röd kviga och reningsvattnet
- Vers 11-22
Rening då någon rört vid ett lik

Kommentar:
Instruktionerna om att blodet och askan från kvigan skulle användas till rening jämförs i Hebreerbrevet med Jesu offer:
"Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden" (Hebr.9:13-14).

Att komma i kontakt med en död människa innebar att bli oren. Det hade delvis hygienisk/medicinska orsaker. Till och med öppna kärl som inte varit övertäckta i det rum där den döde låg blev orena (vers 15).
   Men framförallt handlade det om att bli besmittad av synd. Döden var den yttersta konsekvensen av synden och människan måste renas från synden. 

Den som varit i kontakt med en död människa måste tvätta sin kropp och tvätta sina kläder (vers 7-8). 
   De tvättade kläderna återkommer i Nya Testamentet som tecken på att bli renad från synd. Johannes beskriver i Uppenbarelseboken den stora skaran i himlen iklädda vita kläder och på frågan om vilka de är kommer svaret: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod" (Upp 7:14)

Till eftertanke:

Vi ser i många berättelser i Moseböckerna hur viktigt det var att renas sig från synd. Tänk om vi hade samma iver att bli renade från allt som har med synd att göra i våra liv. Tänk om vi vore så fokuserade på att rensa bort varje tillstymmelse till synd eller varje beröringspunkt med synd i våra egna liv.
- Hur viktigt är det för mig att rensa bort varje tillstymmelse till synd i mitt liv?
- Vad gör jag för att bli kvitt synden i mitt liv?

Inga kommentarer: