25 maj 2023

Idag läser vi det sista kapitlet i 4 Mosebok i bibelläsningsprogrammet UTMANINGEN


Moses skriver Moseböckerna (Bild från FreeBibleimages)


Idag läser vi det sista kapitlet i 4 Mosebok i vår dagliga bibelläsning. I morgon börjar vi läsa 5 Mosebok. Här kommer en lite introduktion:

Femte Moseboken heter på engelska och på många andra språk Deuteronomy. Det betyder ordagrant "Den andra lagen". Men det är inte så att Moses kommer med en ny lag, men Femte Mosebok är en repetition av lagen som en förberedelse till intåget i löfteslandet.

Femte Mosebok består huvudsakligen av Moses tal till folket och kan indelas på följande sätt:

1/ Moses första tal (Kap 1-4)
- VAD GUD HAR GJORT FÖR OSS

Tillbakablick: Vägen från Sinai

2/ Moses andra tal (Kap 2-28)
- ATT LEVA ETT GUDFRUKTIGT LIV

Tillbakablick: Lagen upprepas

3/ Moses tredje tal (Kap 29-30)
- ÖVERLÅT ER TILL GUD
Blick mot framtiden: Israel ska gå in i det nya    landet


4/ Moses sista dagar (Kap 31-34) NYTT LEDARSKAP
Moses avskedstal, Moses avskedssång, Moses död 

Med Femte Moseboken avslutas moseböckerna som också kallas Torah, som betyder lagen. De fem Moseböckerna går även under namnet Pentateuken som kommer av ett grekiskt ord som betyder "en bok i fem delar".

Femte Moseboken har också stor betydelse i Nya Testamentet. NT har mer än 80 citat och hänvisningar till Femte Moseboken.

Inga kommentarer: