15 maj 2023

LYFT DIN BLICK – 1 Mos 24

 


Bibelläsning: Fjärde Mosebok 24
Läs bibeltexten här

Och när Bileam höjde blicken, såg han Israel i sina läger efter sina stammar. Och Guds Ande kom över honom.”  (4 Mos 24:2 FB)

Barak försökte övertala Bileam att förbanna Israel. Bileam hade hittills inte förbannat Israel, utan i stället välsignat Israel. Barak försöker igen och för Bileam till en ny plats för att bygga nya altaren för att fråga Herren.

Då Barak fortsatte att pressa Bileam att förbanna Israel, höjde Bileam blicken och fick se situationen i ett annat perspektiv. Den helige Ande kom över Bileam (vers 2), han fick höra Guds ord, fick se syner från den Allsmäktige och han fick sina ögon öppnade (vers 4+16).

Du kanske också kan uppleva att du står under press från en omgivande värld där du bara ser mörker och inte ser någon utväg. Lyft din blick! Det finns ett annat perspektiv!

Vi behöver människor idag som öppnar sig för den Helige Ande, människor som kan höra Guds ord och säga det, som faller ner och får sina ögon öppnade (vers 4).

Då Jesus talar med sina lärjungar om den svåra tid som skulle komma säger han: ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning”  (Luk 21:28).

Lyft din blick – Det finns ett annat perspektiv!

- Mannakorn att tugga på under dagen: 
”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning”

_______________
Innehåll kapitel 24:- Vers 1-13
Bileams tredje profetia

- Vers 14-25 
Bileams fjärde profetia

Kommentar:
I den tredje profetian brister Bileam ut i en lovsång till Guds folk, israeliterna.
Lovsången avslutas med orden "Välsignad är den som välsignar dig, förbannad är den som förbannar dig" (vers 9).


Balak blir rasande då han hör den profetian. Balak hade kallat på Bileam för att förbanna Israel och i stället välsignar han Israel. Balak hade lovat Bileam stor rikedom om han förbannade Israel, men nu får Bileam återvända hem lottlös (vers 11). 

Innan Bileam vänder tillbaka uttalar han ännu en profetia som talar om "En stjärna som stiger fram ur Jakob" (vers 17), en profetia om den kommande Messias. Stjärnan återkommer som det tecken de vise männen följer för att finna den nyfödde kungen Jesus (Matt 2:2).

Till eftertanke:
Bileam kunde välja mellan att säga det Balak ville höra eller att säga det Gud talade.

- Det finns säkert situationer där också vi vill ändra lite på sanningen för att kunna säga det vi tror människor vill höra?
- Vilka motiv kan det finnas till det?
- Finns det innehåll i förkunnelsen av Guds Ord som vi gärna undviker för att inte komma i konflikt med människor? Kan du ge några exempel?

Inga kommentarer: