1 maj 2023

MOLNSTODEN LYFTER-4 Mos 9


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 9

Läs bibeltexten här

"Så ofta molnskyn höjde sig från tältet bröt Israels barn upp, och på den plats där molnskyn stannade slog Israels barn läger. På HERRENS befallning bröt Israels barn upp, och på HERRENS befallning slog de läger. Så länge molnskyn vilade över tabernaklet låg de kvar i lägret."  (4 Mos 9:17-18 FB)

Herren ledde sitt folk med en molnstod om dagen och en eldstod om natten. Då molnstoden lyfte var det dags att gå vidare. Så länge den vilade över tabernaklet stannade man.

Herren leder oss också idag. Gud ber oss ibland stanna i det uppdrag vi står i, men Gud kan också kalla oss in i nya uppdrag. Ibland kan vi ha lätt att fastna i något som Herren visade oss för länge sedan, och missar då att följa med då "molnstoden" går vidare.

Det gäller att vara uppmärksam och lyhörd för Herrens ledning i våra liv, så att vi inte finner oss själva upptagna med helt andra ting än dem Gud förberett för oss.


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att vara uppmärksam då "molnstoden" drar vidare i mitt liv.

____________________
Innehåll:
- Vers 1-14

Regler för påskfirandet
- Vers 15-23
Molnstoden på dagen och eldstoden på natten skulle leda Israels folk under vandringen.

Kommentar:
Det var ett påbud att fira påskhögtiden varje år. Det var viktigt att folket inte skulle glömma vad de kom från och vad Gud hade gjort för dem då de levde som slavar i Egypten.

Om någon hade deltagit i en begravning och blivit oren genom kontakt med en död kunde han inte delta i det gemensamma påskfirandet. Han fick i stället fira det en månad senare. Detsamma gällde om någon hade varit ute på en lång resa (vers 10). Påskhögtiden måste firas.

Om en främling ville fira påskhögtiden tillsammans med de infödda måste de fira påskhögtiden på det föreskrivna sättet. Samma stadgar ska gälla för främlingen som för den infödde (vers 14).

Då de åt påskalammet skulle inget ben krossas (vers 12). Detta citeras i Johannesevangeliet som en profetia om Jesu korsfästelse (Joh 19:36)

Till eftertanke:
Finns det tillfällen i ditt liv där Herren har gjort något speciellt i ditt liv och som kan vara viktigt för dig att minnas i tacksamhet? 
- Vilka tillfällen skulle det i så fall vara?

Då Moses får en fråga svarade han "Vänta, jag skall höra vad Herren befaller" (vers 8). Hur fattar du dina beslut? 
- På vilka sätt upplever du Guds vägledning i ditt liv?

Ibland kan vi sitta så fast i det vi håller på med att vi inte ser efter om "molnskyn har lyft" för att kalla oss vidare. Ibland kan vi vara så fokuserade på det som ska komma i framtiden att vi bortser från vår tjänst här och nu.
- Vilka av dessa två har du lättast att bortse ifrån?

Inga kommentarer: