18 maj 2023

Steg 7 – Tillväxt


Från bibelsamtalsprogrammet Tio steg framåt
 
Guds vapenrustning

Steg 6 handlade om att ta emot och bli fylld med Guds kraft. Det kan kanske vara en fantastisk upplevelse där vi riktigt känner att Gud kommer oss nära och fyller oss med sin kraft. Vi kan kanske till och med känna oss så starka att vi tror att vi aldrig mer kommer att kunna falla, ja till och med att vi aldrig mer ens kan bli frestade.

Då vi känner oss så självsäkra att vi tror att vi aldrig kommer att kunna falla, då gäller det att se upp, för då lever vi i ett självbedrägeri. Alla människor blir frestade, alla människor misslyckas på det ena eller det andra området, mer eller mindre ofta.

Till och med Jesus, fastän han var Guds egen son, blev allvarligt frestad av djävulen. Detta skedde strax efter det att Jesus hade blivit uppfylld av den Helige Ande (Luk 4:1-14).Men Jesus övervann frestelsen och kunde gå vidare ännu starkare. Det står att han återvände från frestelse med ”Andens kraft inom sig” (Luk 4:14).

Den som möter en frestelse och övervinner den blir alltså starkare än om han aldrig hade mött frestelsen. Frågan, då det gäller vår tillväxt, är alltså inte om vi möter frestelse, utan hur vi möter frestelserna.

Det finns en positiv och en negativ sida i varje prövning och frestelse. Den negativa sidan är att det finns en risk att falla i den och skada oss själva och våra medmänniskor. Det positiva är att i varje prövning och frestelse finns det en möjlighet för tillväxt.

Det är den positiva sidan Jakob tänker på då han skriver:  Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.” (Jak 1:2-3)

Då vi möter svårigheter, prövningar och frestelser, så står inte Jesus passivt vid sidan och iakttar oss för att se om vi ska klara det eller inte. Nej, Jesus engagerar sig personligen i din situation och vill hjälpa dig och styrka dig i det du står i. Förutsättningen är att du vänder dig till Jesus och tar emot den hjälp han vill ge dig.

I Efesierbrevet 6:10-17 berättas det om den rustning Gud vill vi ska vara utrustade med för att hålla stånd och övervinna. Det står att vi får ”hämta kraft hos Herren, av hans väldiga styrka.” Vidare står det om de olika delarna i rustningen som ska beskydda oss. Bland annat sår det om:

SANNINGENS BÄLTE
Då vi rör oss bort från sanningen ökar vår sårbarhet. Då vi inte längre erkänner sanningen för os själva och för andra, utan gömmer oss bakom förnekande och undanflykter har vi påbörjat vårt fall.

RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR
Vi får ta emot förlåtelse från Gud av bara nåd, inte på grund av vår egen rättfärdighet. Vi blir då iklädda rättfärdighetens pansar som är Jesu egen rättfärdighet. Den bygger inte på att vi är perfekta eller syndfria, utan det är en rättfärdighet vi får från Gud. Så länge vi vill leva nära Gud, lyda honom och leva i hans förlåtelse är vi iklädda rättfärdighetens pansar. Då vi medvetet handlar fel, skapar vi en öppning i rättfärdighetens pansar där vi blir sårbara.

FRÄLSNINGENS HJÄLM
Hjälmen skyddar vårt tankeliv. All synd börjar i vår tanke. Först tänker vi på möjligheten att handla fel och om vi inte genast avvisar den tanken, växer den alltmer till dess den övergår i handling. ”När begäret har blivit havande föder det synd” (Jakob 1:15).

ANDENS SVÄRD SOM ÄR GUDS ORD
Guds ord hjälper oss i livet. Det avslöjar det onda, säger sanningen om oss själva, vägleder oss och hjälper oss ta emot Guds tilltal till oss.

Att vara formbar
Allt levande förnyas. Att leva innebär att förnyas och förändras. Äpplet på äppelträdet blir inte färdigt på en dag, och det kan inte sluta utvecklas om det ska bli ett moget äpple, även om det tycker att det har hållit på att utvecklas en lång stund.

-Det gäller att ha tålamod och att inte ge upp efter första bakslaget. Gud har inte gett upp med dig. Läs om hur han formar om lerkrukan gång på gång till dess den blir så som han vill ha den: Jeremia 18:4.

-Det gäller att inte tro att man är ”färdig” och inte kan utvecklas mer.

-Det gäller att fortsätta att vara ärlig och att våga se sanningen om sig själv i stället för att förneka den.

-Det gäller att fortsätta att låta Gud forma mig, så att sanningen om mig själv kan bli mer lik den sanningen som Gud har tänkt.

 

Andens frukt
I Jakobs brev liknas processen som leder fram till synd vid ett havandeskap. Det börjar i huvudet, i tanken. Tanken blir havande och om tanken på synden får utvecklas och få näring föder den till slut fram en öppen synd.

På samma sätt kan det som är gott få forma våra tankar och våra handlingar. Om vi låter Gud få forma våra tankar, så blir våra tankar havande med det som är gott och riktigt. Till slut blir det mer och mer naturligt för oss att göra det som är rättfärdigt.

Äpplet blir ett äpple bara för att det växer på, och tar emot näring genom ett äppleträd. Om det vuxit på en vinbärsbuske hade det aldrig kunnat bli ett äpple.

På samma sätt formas våra liv av det vi låter våra tankar fyllas med. Man formas och växer åt det håll man tänker. Släpp in Gud i dina tankar och låt honom forma dina tankar. Då kommer Andens frukt att mer och mer bli det som är naturligt för dig. Andens frukt beskrivs i Galaterbrevet 5:22-23: Kärlek, Glädje, Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet, Trofasthet, Ödmjukhet och Självbehärskning.

Men som sagt, ha lite tålamod. Frukten blir inte färdig på en dag. Det tar ett helt liv.

Om du vill låta dig formas av Gud till det han har tänkt med dig, kan du låta följande ord bli din bön och din bekännelse:
 
Jag önskar låta den helige Ande forma och utrusta mig, så att jag kan leva i andlig tillväxt och bära Andens frukt.”

Inga kommentarer: