16 maj 2023

SYNDENS SPIRAL – 4 Mos 25


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 25
Läs bibeltexten här

Medan Israel uppehöll sig i Sittim, började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dess inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal-Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel.”  (4 Mos 25:1-3 FB)

   Här ser vi ännu ett av de många exemplen i Gamla Testamentet där Israels barn förleds att tillbe andra gudar. Det hela slutar i katastrof med tusentals döda israeler. Det var Israels stora problem under flera hundra år. De hade varit ett kringvandrande folk som hållit sig för sig själva, men nu levde de tillsammans med andra folkslag som tillbad andra gudar. Guds våldsamma kamp mot avgudarna visar sig gång på gång.


Jag ser denna kamp mot avgudarna som en förebild på vår kamp mot synden. Tänk om vi vore lika ivriga att avlägsna varje spår av synd som vill komma in i vårt liv. Synden har en tendens att förmeras och ta över. Det är som en syndens spiral.


Bibelordet börjar med att de uppehöll sig i Sittim. Synden börjar ofta med att vi uppehåller oss på fel platser, eller uppehåller oss med fel saker, eller uppehåller oss med fel tankar. Därefter blev folket lockade av Moabs döttrar och därefter blev de inbjudna till att tillbe deras gudar…


Synden är som en spiral som drar oss längre och längre ned. Det är viktigt för oss att bryta spiralen tidigt innan den fått fäste. Om du inte med Guds kraft besegrar synden i ditt liv, kommer synden att besegra dig.


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Om du inte med Guds kraft besegrar synden i ditt liv, kommer synden att besegra dig.
________________
Innehåll:
Folket började bedriva otukt med de moabitiska kvinnorna. Kvinnorna bjöd in dem till sin guds offermåltider. Folket började äta med de moabitiska kvinnorna och började tillbe deras gud: Baal-Peor (vers 1-3).

Kommentar:

Israeliterna bedrev otukt på två plan. Andlig otukt genom att tillbe främmande gudar och fysisk otukt genom att ha sex med Moabs döttrar.

Baalsdyrkan var vanlig i det land som Israel var på väg till. De lokala gudarna fick ofta namn där Baal ingick. Här möter de Baal-Peor. Baalsdyrkan var ofta förknippad med sexuella riter i tempelprostitution.


Bileam som tidigare vägrade att förbanna Israel blir senare den som råder Balak att förgöra folket genom att förleda dem till avfall (4 Mos 31:16 och Upp 2:14).


Till eftertanke: 

Under ökenvandringen hade Israel levt relativt isolerat från andra folk. Men nu då de närmar sig Kanaan möter de andra folk med andra religioner.
Sverige var under många år ett land där befolkningen i stort sett var lutherskt troende kristna. Under de senaste åren har kunskap och inflytande från främmande religioner blivit allt vanligare i Sverige.
- På vilket sätt har inflytande från främmande religioner påverkat Sverige?
- Hur har de kristna kyrkorna påverkats av inflytande från andra religioner?

Vi läste ovan om vår kamp mot synden som en syndens spiral.

- Försök utveckla den tanken. På vilket sätt kan synden börja i "det lilla" för att sedan dra oss med ner mer och mer i synden.

Inga kommentarer: