10 maj 2023

Vittnesbördet: Conny Andersson: – Nu är jag hel och hemma


- Petter Allgulin i Inblick -

Han är polisen som blev indian, och i sitt intresse att undersöka korruption leddes Conny Andersson in på flera kristna kanaler på nätet som berörde honom. Han hade levt ett andligt liv i 50 år men utan tro på Jesus. När han sedan började läsa Bibeln var det så mycket han kände igen och Jesu röst talade välbekant till honom. – Jag insåg att det var Jesu röst jag hade hört inom mig många gånger tidigare, ända sedan jag var barn, berättar Conny.

Hela sitt liv har Conny varit andlig och spirituell, han har känt till att han har en själ. Han kunde se den andliga dimensionen och det var en viktig del i hans liv. Men i den miljön där han levde avvisades kristendomen.

– Jag hittade inte Jesus, han var ingen naturlig del i mitt liv, berättar Conny.

Conny sökte inom shamanism, astrologi, buddhism, taoism, meditation och i alla möjliga sammanhang. Han läste och utövade olika praktiker. Jesus och Bibeln kändes inte som något bekant eller intressant och han fick höra mycket negativt om kristna och kristendomen.

– Men jag blev aldrig riktigt lycklig, aldrig hel.

Läs mer här: https://www.inblick.se/livsberattelser/fralsning/conny-andersson:--%E2%80%93-nu-ar-jag-hel-och-hemma

Inga kommentarer: