20 maj 2023

KAN MAN LITA PÅ DIG? - 4 Mos 30

 


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 30
Läs bibeltexten här

"Om en man ger ett löfte åt HERREN eller svär en ed med en bestämd förpliktelse, får han inte bryta sitt ord. Han skall i allt göra vad hans mun har talat." (4 Mos 30:3 FB)

Du får inte bryta ditt ord, du ska göra vad din mun talat. Det är föreskrifterna i dagens bibelläsning.


Kan man lita på dig? Kan man lita på vad du säger? Hur går det till då du talar? Överdriver du? Förskönar du verkligheten eller din egen insats? Framhäver du dina goda sidor?


Jesus understryker vikten av att våra ord ska vara sanna och stämma överens med vårt liv: "Ert tal skall vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde." (Matt 5:37)


Jesus förväntar sig att vi ska vara sanna rakt igenom. Från tanken till handlingen. Vara sanna "i tanke, ord och gärning".


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig, Herre, att vara noga hur jag uttrycker mig och hur jag lever.

____________________

Innehåll:
Lagar om löften

Kommentar:

Löften till Gud och människor måste hållas. Avtal var på den tiden muntliga och det muntliga löftet var lika starkt bindande som ett skrivet avtal är idag. Man var inte tvungen att avge löften, men om man hade gett ett löfte måste det hållas.
   Barn kunde inte avge löften utan föräldrarnas medgivande och en förälder kunde ogiltigförklara ett förhastat löfte från ett barn.
   Det är naturligt att löften som gällde ekonomiska åtaganden bara kunde ges av den som hade ansvar för försörjningen.

Till eftertanke:

- Kan man lita på vad du säger? Hur går det till då du talar? Överdriver du? Förskönar du verkligheten eller din egen insats? Framhäver du dina goda sidor? 

- Har du gett några löften till Gud? Vi uppmanas i Bibeln att ge löften till Gud: "Ge löften och infria dem åt Herren, er Gud" (Ps 76:12). Då du har gett löften till Gud, läs dem ofta så att du inte glömmer vad du lovat. Glöm inte bort vem du är.

Inga kommentarer: