17 maj 2023

ÖKENLIV ELLER LIV I ÖVERFLÖD - 4 Mos 26 / GÅ I SPETSEN - 4 Mos 27


Obs! Idag läser vi två kapitel (Förslag: läs ett på morgonen och ett på kvällen)

ÖKENLIV ELLER LIV I ÖVERFLÖD - 4 Mos 26

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 26
Läs bibeltexten här

" Dessa var de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när de mönstrade Israels barn på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko. Bland dessa fanns ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när de mönstrade Israels barn i Sinai öken, ty om dem hade HERREN sagt: "De skall dö i öknen." Ingen fanns kvar av dem förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son."  (4 Mos 26:63-65 FB)

Detta var den andra folkräkningen sedan uttåget från Egypten. Den första generationen hade ställts inför ett val. Man hade skickat in tolv spejare in i landet för att se om landet var så bra som Gud hade sagt. Efter rapporterna från spejarna gjorde folket sitt val. Skulle folket välja att ta emot det överflödande landet som Gud erbjöd dem, eller skulle de vända tillbaka till ökenlivet?


Folket gjorde sitt val. De valde öknen och folket fick vad de valde. Kaleb och Josua var de enda som ville att folket skulle gå in och ta emot överflödslandet, men de blev nedröstade.


Gud erbjuder oss också idag ett andligt liv i överflöd. Jesus säger till den som törstar: "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram." (Joh 7:38)


Gud har inte ändrat sig. Hans erbjudande står kvar ännu idag. Du väljer. Ett liv i öknen, eller ett liv i Guds överflöd.


Villkoren är de samma som de var förr. Tror du på löftet? Om du tror på löftet kan du ta emot det som Gud lovat och gå in i överflödslandet.


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jesus säger: "Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd" (Joh 10:10)

__________________
Innehåll:
Israels stammar mönstras för att fördela landet allt efter antalet personer i varje stam.

Kommentar:

38 år hade gått sedan den första folkräkningen. Alla som hade varit med om den första folkräkningen hade dött under de åren utom Kaleb och Josua, de två spejarna som önskade inte landet då efter Herrens löfte (vers 64-65).

Folkräkningen var en förberedelse för att inta löfteslandet. Man räknade alla män över 20 år som kunde göra krigstjänst (vers 2). Varje släkt skulle då få sin arvedel efter antalet av dem som mönstrats (vers 54).

Till eftertanke:

Det verkar som om inställningen hos Israels barn hade förändrats under de 38 åren sedan den första folkräkningen. Man hade redan i tro intagit landet även om man ännu inte erövrat en kvadratmeter av landet. Man fördelade landet som om man redan hade det.
- Har ni i er församling några trosmål som ni vill uppnå, "erövra", under året? Vilka fördelar och nackdelar ser ni i att sätta upp trosmål?
- Vilka trosmål har du för ditt eget liv? Finns det löften som du ännu inte "intagit"? I Efesierbrevets första kapitel finns det ett antal löften som Herren redan har gett till dig (Ef 1:3). Vilka har du ännu inte tagit emot?

 

GÅ I SPETSEN - 4 Mos 27

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 27
Läs bibeltexten här

"Må HERREN, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över menigheten, som kan gå i spetsen för dem när de drar ut eller vänder åter, och som kan vara deras ledare och anförare, så att HERRENS menighet inte blir som får utan herde." (4 Mos 27:16-17)

Mose fick i uppdrag av Gud att insätta Josua som ny ledare efter sig själv. För att komma vidare och komma in i det landet Gud hade lovat behövde man en ledare. En människa som kunde gå i spetsen för folket och visa vägen.


Guds församling behöver också idag ledare, människor som kan och som vågar gå i spetsen. Kanske det finns områden där du är den som ska gå i spetsen?


Men den som går i spetsen är också beroende av dem som finns bakom spetsen. Om det inte finns någonting bakom spetsen, är det inte längre en spets utan bara en isolerad prick. Det kan vara tufft att gå i spetsen och bryta ny mark. Ledarna är beroende av stödet från dem som kommer bakom spetsen.


Du får vara med och be för dina ledare, uppmuntra  dina ledare, stödja dina ledare, respektera dina ledare och hjälpa dina ledare.


Du kan börja med att  be för dina ledare nu. Finns det andra saker du kan göra för att underlätta bördan för sin ledare?


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Be för dina ledare. Var ett stöd för dina ledare.
__________________
Innehåll:- Vers 1-11
Kvinnors arvsrätt införs
- Vers 12-23
Josua utses till Moses efterträdare

Kommentar:

I folkräkningen i förra kapitlet läste vi att Selofhad inte hade några söner som kunde mönstras. Enligt fördelningsprincipen i förra kapitlet skulle landet delas i förhållande till hur många som mönstrades in från varje släkt och då skulle Selofhads släkt bli arvslös.

I detta kapitel går Selofhads döttrar till Moses och påtalar problemet att en hel släkt blir arvlös. Moses fick då besked av Gud att upprätta en arvsordning som också räknade in döttrar (vers 7).


Moses ber Gud om en ny ledare som kan ta över efter sig själv. Moses ber om en ledare som kan leda i strid och vara omtänksam (vers 17): "En man som kan leda dem i striden och ta hand om dem, så att Herrens folk inte blir som får utan herde" (vers 17 LB). Vissa ledare är duktiga på att leda i striden och nå uppsatta mål. Andra har förmågan att ta väl hand om de sina. En bra ledare ska kunna båda dessa saker.


Till eftertanke:

Vi uppmanas att be för och uppskatta våra ledare (1 Tim 2:1-2 och 1 Tess 5:12-13). Ofta är vi kanske alltför snara att kritisera istället för att be för dem och uppmuntra dem.
- Vilka ledare finns med på din bönelista?
- På vilket sätt kan du uppmuntra någon som står i ledarställning idag?

Inga kommentarer: