18 maj 2023

ETT NYTT SLAGS OFFER - 4 Mos 28

 


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 28
Läs bibeltexten här

Herrren talade till Mose. Han sade: ´Befall Israels barn och säg till dem: var noga med att ni på bestämd tid bär fram mina offer´”  (4 Mos 28:1-2 FB).

Det var noga med offren då. Kapitlet ger föreskrifter för de dagliga offren, Sabbatsoffret, Nymånadsoffret, Påskoffren samt Veckohögtidens offer.

Det är noga med offren även idag, även om det nya förbundet bär med sig ett helt annat slags offer.

offrade man djur – Nu offrar man sig själv: ”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst” (Rom 12:1).

Vi tänker oss kanske att en gudstjänst består av sång, bön, bibelläsning och predikan, men här får vi en helt annan definition på vad gudstjänst är: Att överlåta sig själv till Gud.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad skulle det få för konsekvenser för mig idag om jag överlåter mig helt för Jesus? Vad skulle det få för konsekvenser för dagar som kommer?

___________________
Innehåll:
Offer- och högtidskalender

Kommentar:

Här påminns Israels barn om att vara noga med att bära fram sina offer. De återkommande tillfällen då man skulle offra blev en regelbunden påminnelse om relationen till Gud.

Offren var en form för tillbedjan Gud. En hjälp att ständigt bli påmind om att de var Guds folk.

Några av offren återkommer ofta: det dagliga offret och sabbatsoffret. Andra offer, som påskoffret, var för att inte glömma speciella händelser där Gud gripit in och räddat sitt folk


Till eftertanke:

Det är lätt för oss att vara så upptagna med alla möjliga saker att vi kan "glömma bort" att vårda vår gemenskap med Herren. Israeliterna hade regelbundna återkommande tillfällen då de skulle komma inför Gud.
- Vilka är mina regelbundet återkommande stunder då jag kommer inför Herren?

- Hur är det med min överlåtelse till Herren? Vad skulle det få för konsekvenser för mig idag om jag överlåter mig helt till Jesus? Vad skulle det få för konsekvenser för dagar som kommer?

Inga kommentarer: