23 maj 2023

"JAG HAR GIVIT ER LANDET" – 4 Mos 33

 


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 33
Läs bibeltexten här

"Ni skall erövra landet och bosätta er där, ty jag har givit landet åt er till besittning." (4 Mos 33:53 FB)

Guds löfte upprepas "jag har givit er landet". Det var en gåva från Gud, men de måste själva gå in i landet och erövra det, och de fick inte blanda sig med avgudarna och religionerna som fanns i landet. Gud gav ett löfte om en ny tillvaro för ett folk som irrat omkring i öknen under lång tid.

Gud har gett oss löften också idag. "Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse" (Ef 1:3). Tror du på Guds löfte? Är du beredd att tacka ja till gåvan?

Är du beredd att "erövra", ta emot, frälsning?
Är du beredd att "erövra", ta emot, förlåtelse?
Är du beredd att "erövra", ta emot, den helige Andes kraft i ditt liv?

De är alla löften givna till dig.

William Booth lär ha sagt på sin dödsbädd till sin son Bramwell "Det är kraft i Guds löften....... Om vi bara tror på dem"

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Det är kraft i Guds löften....... Om vi bara tror på dem"
________________
Innehåll:
- Vers 1-49
Uppräkning av Israels alla lägerplatser under ökenvandringen
- Vers 50-56
Instruktioner inför Kanaans erövring

Kommentar:
Israeliterna var nästan framme i löfteslandet. Herren ger instruktioner om hur landet ska fördelas. De olika delarna skulle fördelas efter lottkastning och storleken på områdena skulle fördelas efter storleken på varje stam (vers 53-54).
Israeliterna fick också i uppdrag att fördriva de folk som bodde i landet för Herren visste att de andra folken annars skulle leda israeliterna bort från Gud och att de skulle förledas att börja tillbe främmande gudar (vers 55).

På samma sätt måste vi göra oss av med all synd i våra liv annars kommer synden förr eller senare att få kontroll över oss, "När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.  Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare" (Hebr 12:1-2)

Till eftertanke:
Större delen av kapitlet redogör för alla israeliternas rastplatser under ökenvandringen.
- Se tillbaka på ditt eget liv. Vilka minnesvärda platser finns det där du upplevt Gud på ett speciellt sätt. Gör en karta över ditt liv och glöm inte de stunder som har varit med att forma dig till den du är idag?

Tänk på uttrycket "Det är kraft i Guds löften....... Om vi bara tror på dem". Guds löften har ingen inverkan på dig förrän du i tro tar emot löftet och gör det till ditt.
- Vilka är dina erfarenheter av att ta emot Guds löften?

Inga kommentarer: