18 maj 2023

DAGENS ANDAKT, den 18 maj

 

”Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord” (Rom 10:17)

Om människor ska komma till tro måste de först ha hört Guds ord. För att de ska höra Guds ord krävs det att någon förkunnar. Jesus liknar ofta förkunnelsen av Guds ord med såningsmannen som sår i jorden. ”Att , är att börja odla någonting medelst frön”. Så står det i en ordbok på Internet. Där kan man också läsa att verbet odla innebär att man förbereder jorden, gödslar, vattnar och på andra sätt får en växt att växa.

Gud vill att vi ska vara flitiga att så ut frön, det vill säga att vi ska börja odla någonting i andra människors liv. Det han vill att vi ska så ut är Guds ord. ”Utsädet är Guds ord” står det i Lukas 11:8. Precis som i naturen måste jorden, människan, förberedas för att ta emot Guds ord, någon måste så Gudsordet in i människan och sedan måste detta gödslas och vattnas för att det ska bli en växt av det lilla fröet. Detta är människans uppdrag, att förbereda jorden, att så att gödsla och vattna, men det är Gud själv som står för växten. ”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten” säger Paulus i 1 Korintierbrevet 3:6.

När vi förkunnar, dvs. berättar om Jesus för andra, sår vi ut frön som Gud kan låta växa till en stark tro hos andra människor.

BÖN

Hjälp mig idag att berätta för någon om Jesus. Och påminn mig om att det är detta som är mitt uppdrag. Sedan står du Herre, för tillväxten av tro hos henne eller honom.

Inga kommentarer: