23 maj 2023

“Bibeln har en svartvit världsbild - man är för eller emot Jesus”


 
- Daniel Ringdahl i Dagen - 
“Jesus tar för givet att hans lärjungar kommer att bli hatade av världen, just för att de håller fast vid Guds ord”, skriver Daniel Ringdahl.

I en bemärkelse har Bibeln en svartvit världsbild: man är för eller emot Jesus (Matt. 12:30), man tillhör mörkret eller ljuset (1 Thess. 5:5), man är Guds barn eller vredens barn (EF. 2:3). Jesus säger dessutom att varje människa måste födas på nytt om hon ska kunna bli Guds barn. Det är ju det som är huvudpoängen i samtalet med Nikodemus (Joh. 3:1-21).

För att kunna växa i tro behöver vi ha en korrekt beskrivning av verkligheten, och i den beskrivningen ingår en förståelse för de två rikena. Jesus tar för givet att hans lärjungar kommer att bli hatade av världen, just för att de håller fast vid Guds ord i en värld som är främmande för Guds ljus. ”Detta är domen”, sa Jesus till Nikodemus: ”att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.” (Joh. 3:19.)

Läs mer här:  https://www.dagen.se/livsstil/livsstilskronikor/2023/05/06/bibeln-har-en-svartvit-varldsbild-man-ar-for-eller-emot-jesus/

Inga kommentarer: