19 maj 2023

Oväntat liberal EFK-rapport kan komma att spräcka samfundet

( Bildtext: I helgen presenterade EFK:s missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman rapporten ”Helighet och barmhärtighet”, med fokus på ”frågan om samkönade relationer” inom samfundet. Resultatet spås kunna orsaka debatt – liksom kanske även splittring. Foto: Pressbild/EFK)


- Världen idag -

Evangeliska frikyrkan har efter tre års process publicerat rapporten ”Helighet och barmhärtighet”, med fokus på ”frågan om samkönade relationer”. I den bästa av världar skulle denna rapport ha kunnat bli en god kombination av bibeltrohet och själavårdande vishet.

Resultatet förmedlar dock en oväntat stark lutning åt en teologiskt liberal praxis, och rapporten väcker den oundvikliga frågan om frikyrkorörelsens framtid i Sverige.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/ovantat-liberal-efk-rapport-kan-komma-att-spracka-samfundet/repweo!IZqvqGWASAF8drUbi@hp9A/

Inga kommentarer: