5 maj 2023

"VI VÄNDER TILLBAKA" - 4 Mos 14


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 14

Läs bibeltexten här

"Varför leder HERREN oss in i detta land, där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn skall bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten?" Och de sade till varandra: "Vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten." (4 Mos 14:3-4 FB)

Gud hade befriat folket från slaveriet i Egypten och lovat att föra dem till ett överflödande land. Men på grund av deras egen olydnad blev vägen längre och besvärligare än de hade väntat sig. De var då beredda att ge upp hela projektet och vända tillbaka till Egypten och slaveriet.


Kanske kände sig lärjungarna på samma sätt då Jesus hade blivit korsfäst. De hade lämnat allt och satsat allt på att följa Jesus. Och nu var Jesus inte längre bland dem. Allt de trott och hoppats på var borta och de var beredda att återvända till det gamla livet. de säger till varandra att det nu är dags att återvända till fisket, till det liv de hade innan de träffade Jesus (Joh 21:3).


Kanske har du upplevt det på liknande sätt. Jesus har frälst dig och fört dig ut ur slaveriet. Han har lovat dig ett överflödande liv. Men ibland kan livet kännas långt ifrån överflödande. Det har inte blivit som du hoppades. Men ge inte upp.


Israels barn kom till slut igenom svårigheterna och fick komma in i det överflödande landet.


Jesu lärjungar gav inte upp. Genom att stå fast och låta sig uppfyllas av den Helige Ande kunde de förvandla hela världshistorien. Miljoner och åter miljoner människor har blivit frälsta och fått sina liv förvandlade genom deras tjänst.


Så, ge inte upp då du frestas att ge upp. Även om du kanske inte kan förändra hela världen, kan du vara med och vara ett redskap att förvandla livet för någon annan människa. Att göra det kan vara en viktig del av det överflödande livet med Jesus.


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill fortsätta att vara lydig till Guds ledning i mitt liv. Han har makt att låta mig leva det överflödande livet.
"Jag har kommit för för att de skall ha liv, och liv i överflöd" (Joh 10:10).

___________________
Översikt:
- Vers 1-4

Folket gör uppror och vill ta saken i egna händer och vända tillbaka till Egypten.
- Vers 5-10
Mose, Aron, Josua och Kaleb försöker övertala folket att inte vända tillbaka.
Vers 10-19
Herren vill förgöra folket som bara föraktar honom och som vägrar att lita på honom.  Moses ber för folket.
- Vers 20-38
Herren hör Moses bön och förlåter folket, men de kommer inte att få komma in i det förlovade landet. Straffet är att de får leva i öknen i fyrtio år.
- Vers 39-45
Folket inser att de har felat och bestämmer sig för att försöka inta landet. Moses varnar dem, men de lyssnar inte. Israeliterna blir slagna av amalekiterna och kanaanerna och drivs tillbaka.

Kommentar: 
Folket hade valt att inte våga lita på Guds ord och de löften Gud hade gett dem om det förlovade landet.
   Resultatet blev att hela den generationen fick leva resten av sina liv i öknen, utom de två som trodde på Guds löfte och ville gå in i landet: Kaleb och Josua.

Då folket förstod att de hade tagit ett felaktigt val, försökte de i egen kraft att inte landet. Men Amalekiterna och kananeerna slog dem och drev dem på flykt (vers 45) 


Till eftertanke:

Gud hade givit ett löfte till folket om ett nytt land i överflöd. Men i stället för att ta emot det Gud lovat drog dom sig tillbaka.
Gud har givit dig många löften.
- Vilka löften har du tagit emot i tro? 

1/ Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst (Apg 2:21)
2/ Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:9).
3/ Men när den Helige Ande kommer över er, ska ni få kraft (Apg 1:8)

Inga kommentarer: