16 maj 2023

Vittnesbördet: Släppte kontrollen – då kom tron

 


Religion var inget det talades om i Sebastian Jönsson Segrells familj men han avundades den glädje och trygghet han såg hos kristna. Han ville ha en gudstro men hindrades av otillräckligt med konkreta bevis. När han väl släppte på den kontrollen gjorde Jesus entré i hans liv.

Läs mer här: https://www.fralsningsarmen.se/var-tro-och-kyrka/om-var-tro/min-vag-till-gud/slappte-kontrollen-da-kom-tron/#maktigt-med-den-helige-andes-kraft

Inga kommentarer: