21 maj 2023

DAGENS ANDAKT, den 21 maj

 

”Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden" (2 Kor. 3:18)

Detta bibelord innehåller så mycket visdom. För det första bekräftar det vikten av att ”skåda Herrens härlighet”. Det gör vi när vi är tillsammans med Jesus i bön och lovsång och när vi utsätter oss för påverkan av Hans eget ord. För det andra visar detta bibelord vad som händer när vi följer denna uppmaning. Då ”förvandlas vi”. Notera att verbet står i passiv form. Det står inte att vi förvandlar oss, men att vi förvandlas. Någonting händer med oss som vi inte kan åstadkomma själva. Och för det tredje så beskriver ordet också vad vi förvandlas till. Vi förvandlas i riktning mot att bli alltmer lika Jesus själv.

I 1 Korintierbrevet talar Paulus om att det ska komma en tid, då det som vi inte riktigt förstår nu, ska bli fullständigt tydligt för oss. Han säger: ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte” (1 Kor 13:12). Ditt och mitt ansvar här och nu, är att skåda Herrens härlighet. När vi gör det, tar Gud ansvar för att förvandla oss till att bli mer och mer Kristuslika. Och en dag ska vi bli fullständigt lika honom står det i 1 Johannesbrev, för då ska vi få se honom sådan han är. (1 Joh 3:2)

 

BÖN

Hjälp mig idag att avsätta tid för att ”skåda” din härlighet i bön och lovsång, så att jag mer och mer förvandlas till din likhet.

 

Inga kommentarer: