8 maj 2023

GUD UTVÄLJER – 4 Mos 17


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 17

Läs bibeltexten här

"Då skall det ske att den man som jag utväljer, hans stav skall grönska....
... Nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält, och se, Arons stav för Levi hus grönskade, och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar."  (4 Mos 17:5+8)

Gud hade utvalt Aron för en speciell tjänst. Alla stammarna la fram sina stavar inför Herren, men det var bara en som blomstrade.


Gud utväljer människor till speciella tjänster. Deras verksamhet kan blomstra och bära frukt under den tiden som den speciella tjänsten avser. Blomstrandet och fruktbärandet var något som Gud gjorde. Det var ingenting Aron kunde åstadkomma.


På samma sätt utväljer Gud också idag människor för speciella tjänster under speciella tider. Vi kan se hur en del människor har en fantastisk framgång i Guds rike. Det kan ofta vara förberedda gärningar (Ef 2:10) som någon får gå in i. En situation där det är moget att skörda och allt bara fungerar.


Vi behöver alla vara lyssnande på Gud för att kunna gå in i de situationer som är förberedda just för oss.


- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att inte missa de fantastiska gärningar som du har lagt färdiga för mig.

__________________
Innehåll:
Arons stav blomstrar

Kommentar:
För att undvika allt framtida knotande om vem Gud utsett som ledare och överstepräst, får Moses uppmaning att göra 12 stavar. En för varje stam, med stamhövdingens namn skrivet på staven. (Ordet för stav på hebreiskan betyder också stam).

Sedan skulle man lägga de tolv stavarna inför Herrens förbundstält. Den stav som sedan blomstrade var den som Gud utvalt.

Nästa morgon gick Moses in i vittnesbördets tält och "Arons stav för Levi hus grönskade, och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar" (vers 8).

Arons stav hade tidigare använts då farao i Egypten begärde tecken. Aron kastade sin stav på marken och den förvandlades till en orm (2 Mos 7:9f). I Nya Testamentet ser vi att Arons stav sedan förvarades i arken i det allra heligaste, tillsamman med lagtavlorna (Hebr 9:4).

Till eftertanke:

På samma sätt som Mose och Arons position resulterade i att några blev avundsjuka, kanske vi också ibland önskar att vi hade fått en mer framträdande plats i Kristi kropp. Vi kanske ser med beundran på andra och frågar oss "varför inte jag?"

- Läs 1 Kor 12:12-27 som talar om att alla lemmar i Kristi kropp har sin funktion och är lika viktiga. Det kanske verkar mer attraktivt att vara öga och se allt spännande som sker, än att vara stortå innesluten i strumpor och skor nere i mörkret. Men utan stortån skulle kroppen ha svårt att hålla balansen. 

- Istället för att med avund se på andras uppgifter ska vi tacka Gud för att de finns och fokusera på att göra vår uppgift och kallelse för att betjäna andra och ära Gud.

Inga kommentarer: