14 maj 2023

"VÄLSIGNA ÄR MITT UPPDRAG" – 4 Mos 23


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 23
Läs bibeltexten här

"Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat, och jag kan inte ändra det."  (4 Mos 24:20 FB)

Balak hade sänt efter Bileam för att Bileam skulle förbanna Israel.  Varje gång Balak frågade kom Bileam tillbaka med ett annat svar än Balak önskade. Gud sände Bileam till att välsigna och inte förbanna.

Någon har sagt: "Förbanna inte mörkret - tänd ett ljus". Som kristna är inte vårt uppdrag i första hand att förbanna. Det finns nog med människor som gör det. Vi är kallade att vara världens ljus (Matt 5:14). Ju starkare ljuset blir desto mörkare blir mörkret. Ljuset avslöjar vad som finns i mörkret, och mörkret hatar ljuset. Jesus kom som världens ljus och mörkret korsfäste Jesus.

Jesus säger till dig: "På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen." (Matt 5:16). Det ljus vi sprider ska göra Jesus synlig.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att välsigna och vara en välsignelse för människor jag möter idag.
__________________
Innehåll:
-vers 1-12
Bileams första profetia
-vers 13-26
Bileams andra profetia
-vers 27-30
Förberedelse för Bileams tredje profetia


Kommentar:
Tre gånger ber Bileam Balak att bygga sju altaren där han skulle offra åt Gud. På varje altare skulle Balak offra sju tjurar och sju baggar.

Balak vill att Bileam ska förbanna Israel. Första gången går Bileam bort och frågar Gud. Han kommer tillbaka med beskedet: "Hur kan jag förbanna den som Herren inte förbannar?" (vers 8).

Då ber Balak att Bileam ska gå till en annan plats där han kunde se israeliterna. Balak hoppades förmodligen att budskapet kunde bli ett annat om man såg på saken från ett annat perspektiv. Bileam går bort och frågar Herren och kom tillbaka med budskapet "Att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat, och jag kan inte ändra på det" (vers 20).

Men Balak ger inte upp. Han ber Bileam gå till en annan plats med förhoppningen att det skulle behaga Gud att förbanna israeliterna (vers 27)

Till eftertanke:
- Är jag vaken över att Gud även talar till mig? 
- På vilka sätt kan jag höra Guds röst? 
- Hur reagerar jag då jag upplever att Gud kommer med ett annat svar än det jag önskat?
- På vilka sätt kan jag vara lydig mot det jag hör Herren tala?

Inga kommentarer: