21 maj 2023

RUSTAD TILL STRID – 4 Mos 31

 


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 31
Läs bibeltexten här

"Då avskildes ur Israels ätter ettusen man av varje stam, tolvtusen man beväpnade till strid. Dessa sände Mose ut i striden, ettusen man ur varje stam, tillsammans med Pinehas, prästen Eleasars son, som tog de heliga redskapen och larmtrumpeterna i sin hand." (4 Mos 31:5-6 FB)

Ännu en gång ger sig israeliterna i till strid mot sina fiender. En fruktansvärd berättelse med många människor dödade.


Trots krigets alla hemskheter har Frälsningsarmén tagit upp denna förebild för sitt krig mot synden. I Frälsningsarméns tidigare år användes den krigiska terminologin oftare än idag. En evangelisationskampanj betecknades som ett "angrepp", rapporter om antal frälsta beskrevs ofta som att man "tagit fångar".


Men även om man i terminologin använder samma ord är innebörden den motsatta:

-I krig dödas människor, i frälsningskriget ger man liv till människor.
-I krig tar man människor till fånga, i frälsningskriget befriar man människor.
-I krig såras människor, i frälsningskriget helas människor.

Vi behöver fortfarande en armé som går med "larmtrumpeterna i sin hand" (vers 6).

Vi kristna får aldrig slå oss till ro. Kriget om människorna pågår runt omkring oss. Människor behöver fortfarande få liv, bli befriade och helas.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
I krig såras människor i frälsningskriget helas människor.

__________________

Innehåll:
- Vers 1-24
Kriget mot midjaniterna
- Vers 25-54
Fördelning av bytet

Kommentar:
Midjaniterna var ett nomadfolk som normalt bodde söder om Kanaan, men de sökte ofta betesmarker långt hemifrån. Midjaniterna som omtalas här var förmodligen en sådan grupp i närheten av löfteslandet. De hade tidigare varit orsak till att israeliterna lockades in i avgudadyrkan. I 4 Mos 25:16-18 får israeliterna uppdrag att utrota midjaniterna. Men historien visar att de tog lätt på den uppgiften, troligen på grund av det lockande i den syndiga midjanitiska livsstilen. När israeliterna senare gick in i löfteslandet var det just denna likgiltighet som blev deras fall. Låt oss som Moses hata all synd och utrota den då den dyker upp i våra liv. (källa: Handbok för livet)

Till eftertanke: 
I andakten ovan liknas krigen i Gamla Testamentet med vårt krig mot synden: 
"Vi kristna får aldrig slå oss till ro. Kriget om människorna pågår runt omkring oss. Människor behöver fortfarande få liv, bli befriade och helas".
- Hur tycker du församlingen idag lyckas i den striden?
- På vilket sätt är jag själv engagerade i den striden som Jesus talar om i Joh 10:10: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd"?

Inga kommentarer: