13 maj 2023

Inför söndagen. Tema: BÖNEN


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
1 Kung 3:5-14
5 I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: ”Be mig om det du vill att jag ska ge dig.”
6 Salomo svarade: ”Du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är i dag. 7 Herre min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in. 8 Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt, ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. 9 Ge din tjänare ett lyhört hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?”
10 Det gladde Herren att Salomo bad om detta. 11 Gud sade till honom: ”Eftersom du har bett om detta och inte bett om långt liv, rikedom eller dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt, 12 därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig.
13 Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. 14 Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv.”

FRÅN BREVLITTERATUREN
Rom 8:24-27

24 I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.
26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. 27 Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.

FÅN EVANGELIERNA
Matt 6:5-8

5 Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.
6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.
7 Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. 8 Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.

FRÅN PSALMERNA
Ps 13
1 För körledaren. En psalm av David.

 • 2 Hur länge, Herre?
 • Ska du glömma mig för evigt?
 • Hur länge ska du
 • dölja ditt ansikte för mig?
 • 3 Hur länge ska jag ha oro i min själ
 • och ångest i mitt hjärta
 • dag efter dag?
 • Hur länge ska min fiende
 • triumfera över mig?
 • 4 Se mig, svara mig,
 • Herre min Gud!
 • Ge mina ögon ljus
 • så att jag inte somnar in i döden.
 • 5 Låt inte min fiende säga:
 • "Jag besegrade honom!"
 • eller mina ovänner jubla
 • när jag vacklar.
 • 6 Men jag litar på din nåd,
 • mitt hjärta jublar
 • över din frälsning.
 • Jag vill sjunga till Herren,
 • för han är god mot mig.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln)


 • Inga kommentarer: