20 maj 2023

Inför söndagen. Tema: HERRE ÖVER ALLTING


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Dan 7:13-14
13 I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. 14 Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.

FRÅN BREVLITTERATUREN
Apg 1:1-11 (Ef 4:7-13)

1 I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde 2 fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helige Ande till de apostlar som han hade utvalt. 3 Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.
4 Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. 5 Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande."

6 När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" 7 Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. 8 Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."
9 När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 11 De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."
____________________
7 Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor9 Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? 10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt.
11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.


FRÅN EVANGELIERNA
Joh 17:1-8

1 När Jesus hade sagt detta, lyfte han blicken mot himlen och bad: "Far, stunden har kommit. Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig. 2 Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. 3 Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. 4 Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. 5 Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.
6 Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig, och de har hållit fast vid ditt ord. 7 Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig, 8 för jag har gett dem de ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig.


FRÅN PSALTAREN
Ps 110
1 En psalm av David.

 • Herren sade till min Herre:
 • "Sätt dig på min högra sida
 • tills jag lagt dina fiender
 • som en pall under dina fötter."
 • 2 Din makts spira
 • ska Herren sträcka ut från Sion.
 • Härska mitt bland dina fiender!
 • 3 Villigt kommer ditt folk
 • när du samlar din här.
 • I helig skrud kommer din ungdom
 • till dig,
 • som dagg ur morgonrodnadens
 • sköte.
 • 4 Herren har gett sin ed
 • och ska inte ångra sig:
 • "Du är präst för evigt,
 • på samma sätt som Melkisedek."
 • 5 Herren är vid din högra sida,
 • han krossar kungar
 • på sin vredes dag.
 • 6 Han ska hålla dom
 • bland hednafolken,
 • överallt ska kroppar ligga,
 • han krossar hövdingar
 • över hela jorden.
 • 7 Han ska dricka ur bäcken
 • vid vägen,
 • därför ska han lyfta huvudet högt.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln)

  Inga kommentarer: