25 maj 2023

ARVET STÅR FAST – 4 Mos 36


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 36

Läs bibeltexten här

"Detta är vad HERREN befaller angående Selofhads döttrar: De må gifta sig med vem de vill, men de skall gifta sig inom en släkt i sin egen fädernestam.Ty ingen arvedel bland Israels barn får gå över från en stam till en annan, utan Israels barn skall behålla var och en sin fädernestams arvedel." (4 Mos 36:6-7 FB)

Kapitlet handlar om Selofhads döttrar. De hade ärvt sin far eftersom Selofhad inte hade några söner. Föreskrifterna i kapitlet talar om att döttrarna bara får gifta sig inom sin släkt. Annars skulle deras arvedel gå över till en annan släkt, och det som Gud givit som arvedel ska stå fast.


Du är en arvinge. Du har fått ett arv som ingen kan ta ifrån dig. Han ger dig frälsning, förlåtelse, kraft i den Helige Ande, överflödande liv, frid, glädje, evigt liv och mycket mer: "Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga" (Ef 1:18)


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vi är Guds barn. Vi är Kristi medarvingar. Vi har ett arv som inte kan tas ifrån oss.

___________________
Innehåll:
Instruktioner om kvinnliga arvtagares giftermål.

Kommentar:
   Här fortsätter följetongen om arvet för Selofhads döttrar. Vid den andra folkräkningen konstaterades att Selofhad inte någon son som kunde ärva efter honom (4 Mos 26:33).
   I nästa kapitel träder Selofhads döttrar fram och påtalar orättvisan att Selofhads namn skulle utraderas ur hans släkt därför att han inte hade några söner. Selofhads döttrar bad att de skulle få en arvedel vid fördelningen av landet. Detta resulterade i att kvinnlig arvsrätt infördes (4 Mos 27:1-11).
   I det sista kapitlet i Fjärde Mosebok, innan folket ska gå in i löfteslandet, upptäcker man nästa problem. Om Selofhads döttrar gifter sig med någon från en annan stam i Israel kommer Selofhads arvedel följa med till den andra stammen. Detta resulterade i att Selofhads döttrar fick gifta sig med vem de vill, men bara inom den egna stammen och principen slogs fast att "ingen arvedel får gå över från en stam till en annan, utan Israels stammar ska behålla var och en sina fäders arvedel" (4 Mos 36:9).

Till eftertanke:

Kapitlet handlar om arv och arvsrätt. I Nya Testamentet är de troende "Kristi medarvingar" (Rom 8:17) och i Jak 2:5 talas det om att "ärva det rike som han har lovat dem som som älskar honom".
- Vad innehåller arvet till de troende? Här i tiden? I den kommande tiden?

I Efesierbrevet kapitel 1 finns en förteckning över det som vi redan nu har fått.

- Vilka delar av mitt arv som Guds barn har jag hittills tagit emot?

Inga kommentarer: