2 maj 2023

SILVERTRUMPETERNA – 4 Mos 10


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 10

Läs bibeltexten här

"Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete skall du göra dem. Du skall använda dem när menigheten skall sammankallas och när lägren skall bryta upp. När man stöter i dem båda skall hela menigheten samlas hos dig vid ingången till uppenbarelsetältet."  (4 Mos 10:2-3 FB)

Silvertrumpeterna hade en viktig funktion. De skulle användas för att samla folket. De skulle markera att det var dags att dra vidare. De skulle förbereda för strid.


Silvertrumpeterna ljuder också idag. De kallar Guds folk samman till strid mot ondska och synd i denna världen. Fast många kristna kanske lever så tryggt att de inte vill höra den signalen.


Trumpeterna kommer att ljuda vid Jesu andra tillkommelse då Jesus kommer för att hämta oss för den sista flytten. Sedan ska vi alltid vara tillsammans med Herren (1 Tess 4:17).


Men trumpetsignalen används också som bild på att vår förkunnelse måste vara tydlig och kompromisslös. "Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?"  (1 Kor 14:8)


- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara tydlig och kompromisslös i min bekännelse.

__________________
Innehåll:- Vers 1-10
Silvertrumpeterna och deras funktion
- Vers 11-36
Israels folk bryter upp från Sinai och börjar vandringen mot "det land som Herren lovat att ge oss" (vers 29)

Kommentar:
Detta var det första uppbrottet efter tiden vid Sinai. Vid Sinai hade man fått budorden från Gud och vid Sinai hade man byggt Tabernaklet. 

Silvertrumpeterna skilde sig från basuner som tillverkades av baggars horn. Silvertrumpeterna användes för att kommunicera till den enormt stora gruppen människor som var på väg. Man blåste olika slags signaler i silvertrumpeterna för olika ändamål: för att samla folket, för uppbrott, larmsignaler vid fara och för att markera högtiderna.


Till eftertanke: 

Men trumpetsignalen används i Nya Testamentet som bild på att vår förkunnelse måste vara tydlig och kompromisslös. "Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?"
- Hur är det med mitt vittnesbörd? Är det tydligt och kompromisslöst, eller anpassar jag det för att andra ska tycka om det jag säger?

Inga kommentarer: