27 maj 2023

LÄNGE NOG... – 5 Mos 2


Bibelläsning: Femte Moseboken 2

Läs bibeltexten här

"Då sade Herren till mig: Länge nog har ni gått runt om denna bergsbygd..."  (5 Mos 2:3 FB)

Kapitlet ser tillbaka till åren i öknen. Uppmaningen Herren ger till folket är att nu får det räcka med att vandra runt bergsbygden. Nu var det dags att gå vidare.


Samma uppmaning kan kanske riktas till oss idag. Församlingar har lätt att stagnera och bara fortsätta med den verksamhet som man har vant sig vid. På samma sätt kan det vara med det personliga kristenlivet. Det har också lätt att stagnera till vissa traditioner och mönster.


Men då säger Herren: "Länge nog har ni gått runt..."


Nu är det dags att gå vidare. Guds rike är inte statiskt. Det är dynamiskt. Det drivs genom inspiration av den Helige Ande. Låt den Helige Ande inspirera oss att dra vidare. Att ta nya steg i tron. Att våga låta oss ledas av den Helige Andes inspiration.


- Mannakorn att tugga på under dagen: 
"Länge nog har ni gått runt..."
_________________
Innehåll:
Fortsatt genomgång av Israels vandring mot det utlovade landet.

Kommentar:
Här kommer fortsättningen av Moses första tal, som är en återblick på det som varit. Det handlar om åren då israeliterna vandrade omkring i öknen. Gång på gång kommer uppmaningen att dra vidare mot målet:
- "Länge nog har ni gått runt om denna bergsbygd." (vers 2)
- "Så bryt nu upp och gå över bäcken Sered" (vers 13)

- "Bryt nu upp och gå över floden Arnon." (vers 24)

Till eftertanke:

"Länge nog har ni gått runt..."
- Vad kan den uppmaningen innebära för mig idag?
- Finns det något jag bör lämna efter mig?
- Finns det något nytt jag ska gå in i?

- Hur är det med församlingens liv? 
- Är årsprogrammet bara en kopia av förra årets program? Går vi bara runt? 
- Vad skulle kunna hända om vi vågade fråga Gud hur han vill förnya församlingens liv?

Inga kommentarer: