6 maj 2023

Inför söndagen. Tema: ATT VÄXA I TRON


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Jes 57:15-16

 • 15 För så säger den höge
 • och upphöjde,
 • han som tronar för evigt
 • och heter "den Helige":
 • Jag bor i det höga och heliga
 • men också hos den
 • som är förkrossad
 • och har en ödmjuk ande,
 • för att ge liv
 • åt de ödmjukas ande,
 • för att ge liv
 • åt de förkrossades hjärtan.
 • 16 Jag ska inte gå till rätta för evigt,
 • inte ständigt vredgas,
 • för då skulle deras ande
 • försmäkta inför mig,
 • de själar som jag själv har skapat.

 • FRÅN BREVLITTERATUREN
  Gal 5:13-18

  13 Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. 14 Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv. 15 Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra.

  16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. 17 Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. 

  FRÅN EVANGELIERNA
  Joh 17:9-17

  9 Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är dina. 10 Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. 11 Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett. 12 Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man för att Skriften skulle uppfyllas.
  13 Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. 14 Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. 15 Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. 16 De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. 17 Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning. 

  FRÅN PSALTAREN
  Ps 98:1-8    
  1 En psalm.

 • Sjung till Herren en ny sång!
 • Han har gjort under,
 • han har gett frälsning
 • med sin högra hand,
 • sin heliga arm.
 • 2 Herren har gjort sin frälsning känd,
 • han har visat sin rättfärdighet
 • inför folkens ögon.
 • 3 Han har tänkt på sin nåd
 • och trofasthet mot Israels hus.
 • Jordens alla ändar har sett
 • vår Guds frälsning.
 • 4 Ropa till Herren, hela jorden,
 • brist ut i jubel och lovsång!
 • 5 Lovsjung Herren med harpa,
 • med harpa och lovsångsljud,
 • 6 med trumpeter och hornstötar.
 • Ropa av glädje inför kungen,
 • Herren!
 • 7 Havet ska brusa
 • med allt som fyller det,
 • världen och de som bor i den.
 • 8 Strömmarna ska klappa händer
 • och bergen jubla tillsammans

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln)

 • Inga kommentarer: