4 maj 2023

DAGENS ANDAKT, den 4 maj

”… men jag skall leda dem, där de går bedjande fram." (Jer 31:9)

Gud ger många löften i Bibeln om att han vill leva mitt ibland sitt folk, och att han vill vägleda dem i livet. I dagens bibelord finns det ett villkor förknippat med löftet om Guds ledning – ”där de går bedjande fram”. Gud villkor är inte att han ska leda oss om vi lyckas be om rätt saker, sådant som behagar honom eller att vi ber med rätt metod. Nej, han säger att den enda förutsättningen för att han ska leda oss är vi gör oss tillgängliga för honom, att vi är i ständig kontakt med honom, att– att vi går bedjande fram.  Samma tema kommer fram i Romarbrevet 8:26 där det står: ”Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord.”

BÖN

Herre hjälp mig att gå bedjande fram idag och vara tillgänglig för ditt tilltal i allt som händer. Tack att du själv leder oss i vår bön.

Inga kommentarer: