1 maj 2023

DAGENS ANDAKT, den 1 maj

 

”Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren” (Jes. 54:10)

I Jesaja bok finns många profetior som pekar fram emot att Jesus skulle komma som en frälsare för sitt folk. Som kristen kan man här finna många löften som handlar om Guds trofasthet. Gud beskriver här sin natur. Det är starka ord som används. Han som älskar dig lovar trohet och en orubblig pakt som ska stå emot de mest omstörtande händelser som kan inträffa. Vad som än sker lovar Gud att finnas där.

Ändå händer det så ofta när motgångarna möter oss, att vi tror att Gud har övergivit oss. Men det är kanske inte så farligt att vi vacklar lite, bara Gud står fast. Någon har sagt: ”Det är bättre att vackla på en stadig grund, än att stå stadigt på en vacklande grund” och nog är det bra mycket bättre att i livet sätta sin lit till något som står fast, även om vi ibland tvivlar, än att kaxigt tro att vi är osårbara om vi för tillfället råkar ha det materiellt tryggt.

BÖN

Herre ditt löfte till mig står fast. Du lovar att finnas där för mig, när jag än vänder mig till dig. Om jag sviker står du ändå fast, därför att du älskar mig. Hjälp mig att lära av dig, så att mitt liv kan avspegla dig och jag kan få visa andra människor samma trofasthet som du har visat mig.

Inga kommentarer: