3 maj 2023

UTRUSTNING TILL TJÄNST - 4 Mos 11 och DÅ MAN TALAR ILLA OM NÅGON - 4 Mos 12


 Obs! Idag läser vi två kapitel!


UTRUSTNING TILL TJÄNST - 4 Mos 11

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 11
Läs bibeltexten här

Jag skall ta av den Ande som är över dig och låta den komma över dem. De skall tillsammans med dig bära bördan av folket, så att du slipper bära den ensam.”  (4 Mos 11:17 FB)

Moses hade blivit utsedd till ledare av Gud. Gud utrustade honom med den Helige Ande. Efter en lång tid som ledare blev han så trött på arbetet att han sa till Gud ”Jag orkar inte ensam bära detta folk, det är för tungt för mig.” (vers 14).

Gud sa då till Moses att han skulle kalla samman sjuttio av de äldste för att de också skulle bli utrustade med den Helige Ande, för att kunna hjälpa Moses med ledarskapet (vers 17).

Händelsen liknar berättelserna i Apostlagärningarna där människor blir fyllda med den Helige Ande. De äldste, som den Helige Ande kom över, började profetera (vers 25).

Men det finns en skillnad. I det Gamla Testamentet utvalde Gud speciella ledare som han utrustade med den Helige Ande. I det Nya Testamentet utöser Gud den Helige Ande över alla människor (Apg 2:17).

Alla är uttagna till tjänst! Du är uttagen till tjänst. Gud räknar med dig. 

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Uttagen och utrustad till tjänst!

____________________

Innehåll: - Vers 1-15
Folket tänker tillbaka på maten de åt i Egypten och längtar efter kött.
- Vers 16-30
Moses som tyngs av bördan av att vara ledare för Israels folk ropar till Gud.
- Vers 31-34
Gud sänder vaktlar till folket att äta.

Kommentar:
Folket klagar på maten de får. De hade tröttnat på manna och ville ha kött. De hade tydligen glömt hur fruktansvärt det hade varit att vara slav i Egypten. 
Då Moses fick ta emot all denna klagan gick han till Herren och uttrycker att han hellre ville dö än att fortsätta på detta sätt.

Moses frågar varför Gud har gett honom detta tunga uppdrag, det kunde väl Gud göra själv och bara lyfta in folket i det land han hade lovat: "Bär dem i din famn så som vårdaren bär spädbarnet, in i det land som du med ed har lovat deras fäder" (vers 12).

Gud svarade på Moses bön på två sätt: Han tillsätter sjuttio äldste som ska hjälpa Moses med ledarskapet och han sänder vaktlar (liten fasanfågel) så att folket får äta sig mätta på kött.


De sjuttio äldste samlades vid uppenbarelsetältet och Herren tog av den Ande som var över Moses  och lät den komma över de sjuttio och de började profetera. Då Gud tog av Anden som var över Moses innebar det inte att Moses fick mindre kvar. Den Helige Ande är som en eld som inte blir mindre av att andra blir satta i brand. Detta är en förebild på pingstdagen då Gud sände den Helige Ande över människorna (Apg 2).


Till eftertanke:

Från och med pingstdagen är den Helige Ande utgjuten över alla människor, men varje människa måste själv ta emot gåvan. 
- Har du mottagit gåvan att bli fylld med den Helige Ande? Löftet gäller dig. Du får be om det, tro att Guds löfte är sant och ta emot det i tro.

Uttagen och utrustad till tjänst
- Vad innebär det för mig?


 

DÅ MAN TALAR ILLA OM NÅGON - 4 Mos 12

Bibelläsning: Fjärde Moseboken 12
Läs bibeltexten här

"Mirjam och Aron talade illa om Mose på grund av den nubiska kvinna som han hade tagit till hustru, ty han hade tagit en nubisk kvinna till hustru."  (4 Mos 12:1 FB)

Mirjam och Aron började tala illa om Moses. Men det var inte Moses som led mest skada. Den som led mest skada var den som talade illa om någon annan. I Mirjams fall blev hon själv spetälsk över hela kroppen (vers 10).


Naturligtvis skadar vi någon då vi talar illa om honom eller henne. Och då vi talat illa om någon kan vi inte längre kontrollera resultaten av våra ord. Orden kan spridas. Orden kan skada någon oerhört. Orden kan till och med förstöra livet för någon, som kanske får leva med ett rykte resten av sitt liv.


Men att tala illa om någon skadar också oss själva. Även om vi inte, som Mirjam, blir spetälska, blir vi orena av de ord vi uttalar bakom ryggen på någon annan.


Var noggrann med dina ord. Se till att du inte orenar dig själv genom de ord du uttalar. Se till att dina ord inte skadar en annan människa.


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Sätt en vakt för min mun, så jag bara talar det som bygger upp.

____________________
Innehåll kapitel 12
Herren försvarar Mose mot Mirjam och Aron och Mose försvarar Mirjam och Aron inför Herren.

Kommentar:
Mirjam och Aron talar illa om Moses. De uttrycker andlig avundsjuka och jämför sig med Mose: "Är Mose den ende som Herren talar med? Talar han inte också genom oss?" (vers 2).

Gud säger att han talar med Moses ansikte mot ansikte. Uttrycket ansikte mot ansikte talar om en fullkomlig gemenskap och används också i Nya Testamentet om den gemenskap vi en gång kommer att få med Gud: "Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte" (1 Kor 13:12)

Att spotta någon i ansiktet (vers 14), var den värsta tänkbara förolämpning. De skriftlärda spottade Jesus i ansiktet för att förolämpa honom (Matt 26:67)


Till eftertanke:

Andlig avundsjuka börjar ofta med att vi ser på andra och hur Gud använder dem och jämför oss med dem. Jag hade en god vän som är hemma hos Herren nu, som ofta sa "Fräls oss från jämförelse".
- Hur är det med mig? Har jag lätt att drabbas av andlig avundsjuka? 

Kapitlet börjar med att tala illa om någon annan. Vad vi säger avslöjar ofta vad vi har i hjärtat och vem vi är. "Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man" (Jak 3:2). Vårt tal kan bygga upp och bryta ned.

- Hur är det med mitt tal?
- Vad skapar mina ord i andra människor och i mig själv?

Inga kommentarer: