9 maj 2023

TIONDE – 4 Mos 18


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 18

Läs bibeltexten här


"Ty det tionde som Israels barn offrar som gåva åt HERREN ger jag som arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem: De skall inte ha någon arvedel bland Israels barn." Och HERREN talade till Mose. Han sade: "Tala till leviterna och säg: När ni av Israels barn tar emot det tionde som jag har bestämt att ni skall få av dem som er arvedel, då skall ni av det ge en gåva åt HERREN, ett tionde av tiondena."  (4 Mos 18:24-26 FB)

Här får folket befallning om tiondegivande. Folket ger tionde till leviterna och leviterna ger tionde av tiondet till Herren.


Ibland hör jag kommentaren att tiondet tillhörde det Gamla förbundet och det är ingenting som vi behöver tänka på idag. Jesus hade en annan uppfattning. Han säger: "Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra"  (Luk 11:42). Det innebär inte att tiondet är det enda viktiga, men Jesus säger klart att vi borde ge tionde.


Måste man ge tionde? Det är en återkommande fråga som jag får höra. Mitt svar är nej, man måste inte ge tionde men man får göra det. Det kristna livet bygger på att vi frivilligt ger ifrån oss av det som är vårt. Att bli frälst betyder att ge sitt liv till Jesus och låta honom bli Herre i ditt liv. Ingen tar ditt liv - du ger det frivilligt.


Frågan är snarare denna: "Har jag råd att inte ge tionde?" I Malakis bok kan vi läsa: "För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot,  om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått."  (Mal 3:10)


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Man måste inte ge tionde, men man får.
__________________
Innehåll:
- Vers 1-7
Prästämbetet ett privilegium (vers 7)
- Vers 8-19
Prästernas förmåner
- Vers 20-32
Leviternas förmåner och skyldigheter

Kommentar:

Det var klart definierade uppgifter för prästerna och för leviterna. Prästerna, Aron och hans söner, hade ansvar för altaret där man offrade och för det som fanns innanför förhänget mellan det heliga och det allraheligaste.
De övriga av Levi stam, leviterna, skulle hjälpa prästerna och sköta allt som hade med uppenbarelsetältet att göra, men de fick inte komma nära de heliga föremålen.
Prästerna fick  alla de heliga gåvor som Israels barn offrade åt Herren (vers 19). Leviterna hade inte fått någon del av landet som arvedel utan fick i stället ta emot allt tionde från Israel som sin arvedel (vers 20-21). Leviterna fick sedan i sin tur ge tionde till Herren av allt tionde de mottagit, tionde av tionde (vers 26).

Till eftertanke:

- Hur ser du på ditt offrande till Herren idag? 
- Ger du allt ditt offrande till din lokala församling eller ger du också en del av ditt offrande åt Herren till andra ändamål?
- Då du ger tionde avskiljer du tiondet före skatt eller efter skatt? (Det finns inte några helt klara direktiv om detta, men jag tror det är vanligast att man avskiljer tiondet efter skatt efter principen "Ge då kejsaren vad som tillhör kejsaren, och Gud vad som tillhör Gud" (Mark 12:17)


 

Inga kommentarer: