24 maj 2023

DAGENS ANDAKT, den 24 maj

 

Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet.”
(Jer 31:3)

Gud har alltid en positiv respons. När vi säger ”jag kan inte” säger han att jag förmår allt. ”Allt förmår jag genom Honom som ger mig kraft.” (Fil 4.13) När vi säger att det är omöjligt säger han ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. (Luk 18:27) Vi har så lätt att förringa oss själva och säga att vi ingenting duger till, men han lovar att ge oss visdom. ”Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om” (Jak 1.5) Mest av allt försäkrar han oss om att han älskar oss, särskilt de dagar när vi känner att ingen annan bryr sig om oss. Bibelordet stryker under att det inte handlar om en flyktig förälskelse, utan Guds kärlek är evig, utan slut.

BÖN

Herre, ibland glömmer jag bort den väldiga tillgång som jag har i dig. Påminn mig om att jag förmår allt i dig, att ingenting är omöjligt för dig och att du som älskar mig vill utrusta mig med all vishet som jag behöver för att klara av den här dagens utmaningar.

Inga kommentarer: