19 maj 2023

ÄNNU FLER OFFER – 4 Mos 29


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 29
Läs bibeltexten här

Detta ska ni offra åt Herren vid era högtider förutom era löftesoffer, matoffer, drickoffer eller gemenskapsoffer” (4 Mos 29:39 FB)

Uppräkningen av de olika slagen av offer fortsätter från förra kapitlet. Idag offrar vi inte längre djur. Nu handlar det mer om att offra oss själv (Rom 12:1). 

Men det finns också andra offer som vi idag som kristna förväntas ge. I Hebreerbrevet kapitel 13 nämns tre slag av offer:

1 – Lovprisningsoffer, lovets offer (vers 15). Det kanske inte alltid känns som om vi vill lovprisa Gud. Men Gud är alltid värd vårt offer. Att lova Gud gör också något med oss själva. Vi flyttar fokus från oss själva och våra bekymmer till vem Gud är och vad han kan göra.

2 – Att göra gott och dela med er, är ett offer som behagar Gud (vers 16). Vi får dela med oss av det Gud har välsignat oss med. Att ge ifrån oss av det som är vårt gör också något med oss själva. Den som välsignar andra blir själv välsignad.

3 – Att gå utanför lägret och dela hans smälek (vers 13). Det kan vara ett offer att stå upp för Gud i en ogudaktig omvärld. Vi vill så gärna vara accepterade av alla och vara med de andra. Men att stå upp för Jesus innebär ofta att ställa sig utanför eller att bli ställd utanför. Det finns en smälek att bära inför en värld som inte alls känner eller bryr sig om Gud eller vad Gud har sagt i sitt ord. Vill du vara med och bära hans smälek?

- Mannakorn att tugga på under dagen: 
Jag vill idag "frambära lovsång som ett offer till Gud" (Heb 13:15)

___________________
Innehåll:
Här fortsätter, från föregående kapitel, instruktioner om offer och tidspunkter.

Kommentar:
I kapitlet talas det om tre högtider som firades under hösten:

Nyårshögtiden eller Basunhögtiden
"Det ska vara en dag med basunklang" (vers 1). Basunklangen kan vara ett uttryck för varning och för att göra sig redo. I Nya Testamentet används basunstötar vid flera tillfällen som ett tecken på Jesu återkomst. ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.” (1 Kor 15:51-52)


Försoningsdagen

Försoningsdagen var en dag av rannsakan, förlåtelse och försoning. Där bekände man sina synder. På försoningsdagen tog man två bockar. Den ena bocken offrades på altaret för att få förlåtelse från synderna. På den andra bocken la man händerna och bekände sina synder och sedan skickade ut den i öknen (3 Mos 16). 
   Det pekar också fram på Jesu försoningsverk i Nya testamentet. Då vi bekänner våra synder får vi förlåtelse för våra synder (den första bocken) och blir renade från alla orättfärdighet (Han tar bort synden från oss = den andra bocken) (1 Joh 1:9)

Lövhyddehögtiden

Är en veckolång skördefest då man bor i lövade hyddor. Detta gör man för att minnas Guds beskydd under ökenvandringen då man bodde i tillfälliga boningar.

Till eftertanke:

Tänk igenom på vilket sätt du uppfyller några av de offer som Nya Testamentet talar om.
- Att frambära sig själv som ett offer (1 Kor 12:1)
- Lovprisningsoffer, lovets offer (Heb 13:15)
- Att göra gott och dela med er, är ett offer som behagar Gud (Hebr 13:16)

- Att gå utanför lägret och dela hans smälek (Hebr 13:13)

Inga kommentarer: