26 maj 2023

INTAG LANDET – 5 Mos 1


Bibelläsning: Femte Moseboken 1

Läs bibeltexten här

"Se, HERREN, din Gud, har lagt landet framför dig. Drag dit upp och intag det, så som HERREN, dina fäders Gud, har befallt dig. Var inte rädd och var inte förfärad." (5 Mos 1:21 FB)

Intag landet! Det var den uppmaningen som Israels folk hade fått då de stod vid gränsen till det utlovade landet (vers 8+21).


Gud hade gett folket landet, men folket måste själv inta det. Utanför köksfönstret i vår lägenhet i Lettland hängde en stor flagga med texten "Lettland för Kristus". Liknande flaggor har Frälsningsarmén över hela världen med namnet på landet, staden eller stadsdelen. På den kår jag växte upp var texten på flaggan "Kungsholmen för Kristus".


En sådan uppmaning och en sådan text indikerar att det finns ett område som ska intas. Ett område som är moget för skörd.


Hur lyder uppmaningen i ditt liv? Uppmaningen i din personliga tjänst kanske inte handlar om att inta ett helt land. Eller också gör det det.


Men det finns ett fält som är moget för skörd i din omgivning. Det kan vara en annan människa som bara väntar att någon ska hjälpa honom eller henne att ta steget in i det nya livet.


-Gud hade gett folket landet, men folket måste själv inta det.

-Gud kan ha förberett en människa att ta emot frälsningen, men du måste själv gå och ta in skörden.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
På vilka områden önskar Gud att jag skall utvidga Guds rike på jorden?

___________________
Innehåll:

Återblick på vad som skett
- Vers 1-8

På väg genom öknen
- Vers 9-18
Moses tillsätter ledare
- Vers 19-33
Spejarna i Kanaan. Folkets beslut att inte gå in i landet.
- Vers 34-46
Folket ångrar sig och försöker inta landet trots Moses varningar.
Israeliterna blev besegrade av Amoreerna.

Kommentar:
Här börjar det första av Moses tal i Femte Moseboken (Kap 1-4) 
Det är en återblick på Israel barns upplevelser under ökenvandring.

Israeliterna hade slagit sig till ro vid Horeb och Herren manade folket att gå vidare: "Ni har stannat länge nog vid detta berg. Bryt upp" (vers 6-7).


Moses berättar också om hur domare tillsattes för folket och hur man sände in tolv spejare innan man vågade gå in för att erövra landet. Det blev stor besvikelse i himlen då folket inte trodde på Guds löften utan bestämde sig för att inte försöka inta landet.


Herren blev vred (vers 34-35) och bestämde att inga av de då levande israeliterna skulle få komma in i landet utom de två av spejarna som röstade för att de skulle inta landet: Kaleb och Josua.


Till eftertanke:

Herren sa till israeliterna "Ni har stannat länge nog vid detta berg. Bryt upp" (vers 6-7).
- Vilka uppbrott har jag upplevt i mitt liv? 
- Hur är min situation nu? Har jag stannat länge nog med det jag håller på med? Har jag en kallelse att gå vidare i något uppdrag?

På vilka områden önskar Gud att jag skall utvidga Guds rike på jorden?
- I mig? Ta papper och penna och sätt dig ned och fråga Herren hur han vill utvidga sitt rike i dig.
- På vilka områden önskar Gud utvidga Guds rike i församlingen?
- På vilka områden önskar Gud utvidga Guds rike utanför församlingen?

Inga kommentarer: