12 maj 2023

KOPPARORMEN – 4 Mos 21


Bibelläsning: Fjärde Mosebok 21
Läs bibeltexten här

"HERREN sade till Mose: "Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva." Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva."  (4 Mos 21:8-9 FB)

Folket klagade och knorrade. Resultatet blev att det kom in giftormar i lägret (vers 6). Det är lätt att det kommer in giftormar i församlingen också då vi börjar knorra, klaga och kritisera.


Folket insåg sitt misstag och bekände sin synd. Mose fick då i uppdrag att sätta upp en kopparorm i lägret. Och var och en som såg upp på den blev helad.


Gud använde kopparormen som metod för att frälsa folket från giftormarna. Problemet blev att folket fortsatte att dyrka metoden (kopparormen) i stället för att dyrka Herren. Många hundra år senare fick Hiskia riva ned kopparormen, eftersom folket fortfarande dyrkade den. De hade till och med givit ormen ett namn, Nehustan (2 Kung 18:4).


Vi har också lätt att fastna i en form. Vi vill ha saker och ting som de brukar vara i församlingen. Vi kan tillbe vårt sätt att fira gudstjänst, vårt sätt att lovsjunga, vårt sätt att klä oss. Många gånger kan vårt sätt vara ett hinder för att vara öppen mot Gud och höra vad han vill säga till oss idag. Ibland kanske till och med vårt sätt måste krossas så att vi bygger vårt kristna liv på Jesus och inte på traditioner och symboler.


- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att inte fastna i en form, utan att vara formbar av dig.

____________________
Innehåll:- Vers 1-3
Segern vid Horma
- Vers 4-9
Kopparormen
Vers 10-20
- Vandringen runt Moab
Vers 21-35
- Segrar över Sichon och Og

Kommentar: 
Efter att besegrat några kungar har nu israeliterna kommit fram till nordöstra hörnet av Döda Havet. De närmar sig gränsen till löfteslandet. Snart är det dags för det andra försöket att inta det lovade landet.

I Johannesevangeliet använder Jesus berättelsen om kopparormen som en förebild på sig själv (Joh.3:14-15)

- Kopparormen blev upphöjd på trä. Den som hade blivit allvarligt skadat kunde se till kopparormen för att bli helad.
- Jesus blev upphöjd på ett kors av trä. Alla som drabbats av synd (syndens lön är döden) kunde bli helad från synd och få evigt liv genom att se upp på Jesus och sätta sin lit till honom.


Till eftertanke:

Israeliterna fortsatte att under flera hundra år tillbe det verktyg Gud hade använt för att rädda folket. För att bereda väg för en ny väckelse måste först den gamla kopparormen rivas (2 Kung 18:4).
- Vilka mönster, former, traditioner har vi som församling lätt att fastna i?

Vi måste lära oss att avgöra vad som är den inre själen i vår tro och vad som är yttre uttrycksformer. Det som är "själ" i vår verksamhet måste bevaras medan det som är "form" kan förändras över tid.
- Vad skulle du beteckna som "själ" i det sammanhang/samfund där du finns med?
- Vad skulle du beteckna som "form" i det sammanhang/samfund där du finns med?

Inga kommentarer: