12 maj 2023

William Booths skräckscenario liknar vår verklighet


"Att tala om människans behov av omvändelse från synd är inte hårt eller i motsats till respekt och kärlek. Tvärtom, det är av kärlek som Gud vill rena, upprätta och rädda varje människa", skriver David Ekerbring.

I tidningen Dagen skriver David Ekerbring en debatt artikel med utgångspunkt i William Booths framtidsvision: https://www.dagen.se/debatt/2023/05/08/william-booths-skrackscenario-liknar-var-verklighet/

I Dagen är artikeln bara tillgänglig för prenumeranter, men Rut Baronowsky har skrivit om William Booths vision i sin bok "Dags att reflektera":

"William Booth fick en gång frågan av en journalist vilka farhågor han hade inför det tjugonde århundradet. Han svarade med sex punkter:

-Religion utan den Helige Ande
-Kristendom utan Kristus
-Förlåtelse utan omvändelse
-Frälsning utan pånyttfödelse
-Politik utan Gud
-Himmel utan helvete

Han uttalande gällde framtiden och vi ser idag att hans ord var profetiska. Hans sex punkter är på många sätt en beskrivning av hur det ser ut i det västerländska samhället idag." (sid 79).

Senare i boken återkommer Rut till William Booths vision och tar den som en utmaning för oss kristna idag. Hon skriver:

"Tänk om vi kristna som lever idag skulle vända trenden i den Helige Andes kraft. Tänk om vi skulle göra tvärtom!

- Tänk om vi skulle kunna förvandla den religion som idag är utan den den helige Ande, till en religion som drivs och förs framåt av den helige Ande.

- Tänk om vi skulle kunna förvandla den kristendom som visat bort Jesus själv, till en kristendom som åter sätter Jesus och hans Ord i centrum.

- Tänk om vi skulle kunna återta en ödmjuk förståelse av förlåtelsebegreppet och fatta förlåtelsens verkliga innebörd och vilket pris som Jesus betalade för förlåtelsen.

- Tänk om vi skull kunna återta frälsningsbegreppet, med dess sanna innebörd av den totala förvandling som sker i frälsningen, i den nya födelsen.

- Tänk om vi igen skulle föra in en vördnad och respekt för det heliga i samhällslivet.

- Tänk om vi igen skulle våga ta fram allvaret i evangeliet om himmel och helvete, om att det väntar antingen något underbart eller något förskräckligt efter döden, beroende på våra val." (sid 174)

Du kan läsa mer om Ruts bok här: https://rupeba.se/home/#!/products/dags-att-reflektera-0x21----rut-baronowsky

Inga kommentarer: