13 maj 2023

BILEAMS ÅSNA – 4 Mos 22


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 22
Läs bibeltexten här

"HERRENS ängel sade till honom: "Varför har du dessa tre gånger slagit din åsninna? Se, jag har gått ut för att hindra dig, ty jag ser att den här vägen leder till fördärvet."  (4 Mos 22:32 FB)

Kungen i Moab sände bud på Bileam för att han skulle komma och förbanna Israel. Bileam vägrade först att komma, men gav sig så småningom iväg.


På vägen såg Bileams åsninna Herrens ängel stå hindrande i vägen med draget svärd. Åsninnan vägrade att gå vidare, trots att Bileam upprepade gånger slog åsninnan. Men genom att åsninnan såg vad Bileam inte såg, räddade hon Bileams liv.


Jag hör ibland människor ha olika ursäkter för att inte följa Guds ledning för sina liv. Någon säger jag är för gammal, någon annan säger jag är för ung. Någon säger jag har för dålig utbildning, någon annan säger jag har ingen erfarenhet. Någon säger jag är för dum.


Men om Gud kan använda en åsna, skulle han då inte kunna använda dig? Gud kunde använda en åsna då inte ens den store profeten Bileam såg Herrens väg. Skulle då inte Gud kunna använda dig?


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Gud kan använda mig.
__________________
Innehåll:
Balak fruktar israeliterna som breder ut sig i Moab. Han vill gärna gå till anfall mot israeliterna, men vågar inte om inte Bileam först förbannar dem.
Balak sänder sina män till Bileam för att be honom komma. Bileam frågar Gud och Guds säger nej.
Balak sänder en ny delegation till Bileam. Bileam följer med. På vägen ställer sig Guds ängel framför honom med draget svärd. Åsnan ser det med Bileam ser inget.
Då Bileam kommer fram till Balak, säger han till Balak: "Det står inte i min makt att själv säga något. Jag kan bara säga det som Gud lägger i min mun" (vers 38)

Kommentar:

Bileam tillhörde inte Guds folk, men hade ändå fått någon kunskap om vem Gud är och kunde ta emot budskap från Gud. Men det visar sig senare att Bileam också gav felaktiga råd och drevs av begär efter rikedom (2 Petr 2:15; Jud 11).

Även om Bileam i den här berättelsen blir använd av Gud är det inte han som är huvudpersonen. Huvudpersonen är en gammal åsna som Bileam ridit på i hela sitt liv (vers 30). Åsnan räddade Bileams liv genom att reagera på närvaron av Herrens ängel. Kanske var det så att Bileam var så upptagen av tankar på den belöning han skulle få att han inte kunde uppfatta Guds närvaro i situationen.

Bileam förstod att han hade felat och ber Herrens ängel om förlåtelse för sin synd (vers 34). Då han kommer fram till Balak kommer han med rätt inställning: "Jag kan bara säga det som Gud lägger i min mun" (vers 38)


Till eftertanke:
Händer det ibland att du känner dig helt otillräcklig i din tjänst för Gud? Du kanske till och med känner dig som en dum åsna? Bra, det är sådana som Herren kan använda.

Gud har ofta mycket svårare att använde de duktiga som tror att de kan allt. "Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud" (1 Kor 1:27-29).
- Vad tänker du om en sådan bibelvers? 

Inga kommentarer: