6 maj 2023

HÖRNTOFSARNA – 4 Mos 15


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 15

Läs bibeltexten här

" HERREN sade till Mose: "Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är HERREN, er Gud"  (4 Mos 15:37-41 FB)

Det var lätt att glömma bort Guds ord och vad Gud sagt då man kom ut i vardagslivet med alla dess problem och glädjeämnen. Som en påminnelse om Guds ord och som en hjälp att inte gå fel eller synda skulle de ha hörntofsar på sina mantlar. Varje gång de såg hörntofsarna skulle de bli påminda om Gud och vad Gud har sagt.


Det kan vara lätt också för oss att glömma bort Gud och Guds ord då vi kommer ut i ett hektiskt vardagsliv som präglas av allt annat än Gud och Guds ord. Vi behöver också inrätta vårt liv så att vi ständigt blir påminda om vem vi är, vem vi vill följa och vad Han har sagt oss i sitt ord. Vilka påminnelser, "hörntofsar" har du?


En "hörntofs" kan vara att läsa din Bibel och be varje morgon. Att varje morgon plocka ditt "manna", ett uppmaning, ett löfte, en bön, från Bibeln och ta det med dig ut i vardagen. Sedan bör du kanske ha andra stunder då du påminner dig vad du tagit emot av Herren för den dagen: vid middagstid och vid kvällstid.


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Guds folk på Mose tid behövde dessa hörntofsar, påminnelser om Gud och Guds ord. Vi behöver också dessa påminnelser i vårt liv. Vilka "hörntofsar" vill du ha i ditt liv?

___________________

Översikt: - Vers 1-15
Instruktioner om matoffer och dryckesoffer. Samma regler gäller för invandraren och för dem som bor i landet.
- Vers 16-21
Offret av det första brödet
- Vers 22-31
Offer för ouppsåtliga synder
- Vers 32-36
Var noga med Sabbatsbudet
- Vers 37- 41
Manteltofsarna

Kommentar:

I detta kapitel ser vi igen hur Gud framhåller att samma regler ska gälla för främlingen som bor hos er som för israeliterna själva. Samma stadgar skulle gälla för främlingen då det handlade offerkulten, att hålla buden och att ta emot förlåtelsen.

Hörntofsarna var framför allt en påminnelse om att "tänka på alla Herrens bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud" (vers 39-40).
   Denna förordning fortsatte man att upprätthålla i över tusen år. Vid två tillfällen ser vi att människor blir helade genom att bara röra vid hörntofsen på Jesu mantel (Matt 9:20 och 14:36).
   Jesus går också tillrätta med de skriftlärda och fariseerna som gick omkring med extra stora hörntofsar, så att alla kunde se hur gudfruktiga de var (Matt 23:5).


Till eftertanke:
- Vilka "hörntofsar" har du för att inte glömma bort Guds ord och följa dem?


Fariseerna hade extra stora hörntofsar för att markera sin gudfruktighet. I Bergspredikan (Matt 5-7) pekar Jesus också på andra områden där vi frestas att demonstrera vår gudfruktighet.

> Att göra goda gärningar för att människor ska se det (vers 1).
> Att ge gåvor så att alla ser din generositet (blås inte i trumpet när du ger gåvor vers 2)
> Att be så att alla ser att vi ber (t.ex. stå i gathörnen vers 5)
> Att se extra plågad ut då du fastar för att människor ska se det (vers 16).
Jesus säger om dessa "då får ni ingen lön hos er Fader i himlen" (vers 1) och "de har fått ut sin lön" (vers 5).
- I vilka situationer kan du känna dig frestad att markera din "gudfruktighet" så att människor kan se det?

Inga kommentarer: