4 maj 2023

"MEN..." – 4 Mos 13


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 13

Läs bibeltexten här

"De gav sig i väg och kom till Mose och Aron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kadesh, där de avgav rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. Och de sade till Mose: "Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån. Men..."  (4 Mos 13:27-29 FB)

Tolv spejare hade skickats in i de utlovade landet för att rekognosera.  De kom tillbaka med en samstämmig rapport. Det var verkligen så bra som Gud hade sagt. Gud hade inte överdrivit. Men det fanns hinder som verkade så oöverstigliga så att det inte ens var någon idé att försöka gå in i landet.


Det hjälpte inte att det fanns dem som trosvisst sa: "Vi kan göra det!" (vers 31).


Många drömmar och visioner har fått förbli drömmar, därför att någon sa ´Men..".

Drömmar, visioner och profetior ska prövas. Allt kommer inte från Gud. Men alltför ofta har det gudainspirerade tilltalet fått falla till marken därför att det var för få som sa "Vi kan göra det" och för många som sa "Men...".


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Guds församling behöver fler "Vi kan göra det-människor". Ska du bli en av dem?
___________________
Innehåll:- Vers 1-25
Tolv spejar sänds ut för att utforska landet, en från varje stam.
- Vers 26-34
Spejarna återvänder efter fyrtio dagar och avger rapport

Kommentar:

Gud hade beskrivit det nya landet omsorgsfullt och lovat att ge landet till israeliterna. Gud hade också visat att han står fast vid sitt ord:
- Gud hade räddat israeliterna från den förföljande egyptiska krigsmakten på ett mirakulöst sätt.
- Han hade försörjt folket med vatten i områden där det inte fanns något vatten.
- Han hade på flera sätt försörjt folket med mat där det inte fanns någon mat.

Israeliterna stod nu på gränsen till löftets land. Skulle de våga gå in i landet eller ej? Skulle de våga tro på Guds ord, på Guds löfte, eller skulle de tro på majoriteten av de tolv spejarna som rekommenderade att de inte skulle gå in i landet?


Till eftertanke:
- Hur är det med oss idag? Vågar vi tro på Guds ord eller styrs vi av majoriteten, det som för stunden är "politiskt korrekt"? 

- Kan du finna exempel där församlingen har kompromissat med Guds ord och ändrat uppfattning då trycket från om världen har ökat?


Då spejarna kom tillbaka kunde de vittna om att allt Gud sagt var sant. Landet var verkligen ett överflödsland och de tog med sig frukten från landet som styrkte vad Gud hade sagt. Men så kom ordet "men..." och allt det goda som beskrivits förbleknar. Du kan beskriva en människa på ett underbart sätt och sedan fortsätta med ordet "men" som river ned allt det goda du beskrivit.

- Hur använder du ordet "men".

Inga kommentarer: