1 nov. 2023

Idag läser vi två kapitel: MEN – 2 Kung 14; GUDSFRUKTAN – 2 Kung 15

 


MEN – 2 Kung 14

Bibelläsning: Andra Kungaboken 14
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kings+14&version=SFB15

Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, men ändå inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans fader Joas hade gjort,  men offerhöjderna avskaffades inte, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna"  (2 Kung 14:3-4 FB)

Här återkommer det farliga lilla ordet "men". Kung Amasja gjorde mycket som var rätt, men han avskaffade inte offerhöjderna. Ordet "men" tar bort det goda intryck som gavs i versen innan.

Man kan ofta höra någon säga något mycket positivt om en annan människa, och sen kommer ordet "men" som förtar allt gott som tidigare blev sagt.

Om du skulle varit omnämnd i Andra Kungaboken vad skulle det ha stått för gott om dig. Och vad skulle det stå efter "men"...

Och hur ser Gud på ditt liv. I Uppenbarelseboken säger Jesus mycket gott om församlingen i Efesos, "men" dom har missat hela poängen, dom har förlorat sin första kärlek (Upp 2:3).

Hur ser Jesus på ditt liv? Vad säger han för positiva saker om ditt liv, och vad säger han efter "men"?

Hur ser du själv på ditt liv? Vilka positiva saker kan du se i ditt förhållande till Gud? Vad finns det för "men"?

I budskapet till människorna i församlingen i Efesos i Uppenbarelseboken angavs också en väg för att eliminera det "men" som folket levde i. Hur kan du ta bort dina "men" i livet? Är du villig att göra det?

_________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad finns det för "men " i ditt liv då det gäller att följa Herren?
_________________

 Innehåll:

Kapitlet behandlar följande kungar: 
- I Sydriket Juda:

Amasja och Asarja
- I Nordriket Israel:
Joash, Jerobeam II, Sakarja

Kommentar:
Amasja i Sydriket Juda slog edomiterna och intog Sela (vers 7). Stärkt av sin framgång utmanade han Joash i Nordriket Israel (vers 8). Det ledde till att Israel besegrade Juda. Amasja blev tillfångatagen, en stor del av Jerusalems stadsmur blev nerriven och staden plundrades på sina rikedomar.

Under de kommande kungarna expanderade både Sydriket Juda och Nordriket Israel sina områden.

Juda byggde upp Elat och lade det åter under Juda (vers 22). Elat (Eilat ligger ända nere vid Akabaviken).

Israel återerövrade området öster om Jordanfloden ända ner till Hedmarkshavet, Döda Havet (vers 25).

Under denna tid började flera profeter skriva ner sina profetior: Hosea, Amos, Jona, Mika och Jesaja. Jona finns omnämnd i kapitlet (vers 25)

Till eftertanke:
Ordet "men" finns ofta med hos de kungar som gjorde vad rätt var i Guds ögon.
- Hur ser Jesus på ditt liv? Vad säger han för positiva saker om ditt liv, och vad säger han efter "men"?
- Hur ser du själv på ditt liv? Vilka positiva saker kan du se i ditt förhållande till Gud? Vad finns det för "men"?  

 


GUDSFRUKTAN – 2 Kung 15

Bibelläsning: Andra Kungaboken 15
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kings+15&version=SFB15

"I Jerobeams, Israels kungs, tjugosjunde regeringsår blev Asarja, Amasjas son, kung i Juda. Han var sexton år, när han blev kung, och han regerade femtiotvå år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, alldeles som hans fader Amasja hade gjort."  (2 Kung 15:1-3 FB)

Israels folk var delat i två riken, Nordriket (Israel) och Sydriket (Juda) i söder.

I kapitel 15 beskrivs 7 kungar. Två av dem från Sydriket och fem från Nordriket. Det fanns en tydlig skillnad mellan Nordriket och Sydriket.

Om de båda kungarna i Sydriket kan man läsa att de gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 3 och 34), även om de inte lyckades få bort offerhöjderna.

Om fyra av kungarna i Nordriket står det att de alla gjorde det som var ont i Guds ögon (vers 9, 18, 24, 28). Om den femte kungen i Nordriket står det varken att han gjorde gott eller ont, han regerade bara en månad (vers 13).

Två riken, två olika utvecklingsvägar. Sydriket behöll sin Gudsfruktan och var ett stabilt land. Nordriket avföll från Gud och drabbades av ständiga intriger och instabilitet som snart kommer att leda till att landet faller samman och blir ockuperat (kapitel 17).

Gudsfruktan hos en nation skapar stabilitet och enhet. Brist på Gudsfruktan fräter sönder landet inifrån. Det kanske inte bara gäller riken, det kan också gälla på individnivå.

I Nya Testamentet påminns vi om Gudsfruktans positiva effekter på livet: "men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande" (1 Tim 4:8) 

________________

-  Mannakorn att tugga på under dagen:
Gudsfruktan skapar stabilitet.

________________

Innehåll: Kungar i Israel:

Sakarja, Sallum, Menaham, Pekaja, Peka

Kungar i Juda:
Asarja (Ussia), Jotam

Kommentar:
Asarja, som oftast kallades Ussia, regerade i 52 år. Han blev drabbad av spetälska och orsaken till det kan du läsa i 2 Krön 26:16-21. Eftersom Ussia var spetälsk fick han bo i ett eget avskilt hus. De dagliga sysslorna som regent utfördes då av hans son Jotam (vers 5).

Då Peka var kung i Israel intog den assyriske kungen Tiglat-Pileser stora delar av Israel och förde bort folket till Assyrien (vers 29).

Till eftertanke:
Gudsfruktan hos en nation skapar stabilitet och enhet. Brist på Gudsfruktan fräter sönder landet inifrån. Det kanske inte bara gäller riken, det kan också gälla på individnivå.
- På vilket sätt kan Gudsfruktan skapa stabilitet och enhet i ett rike?
- På vilket sätt kan Gudsfruktan skapa stabilitet på individnivå?

I Nya Testamentet påminns vi om Gudsfruktans positiva effekter på livet: "men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande" (1 Tim 4:8).
- På vilka sätt är gudsfruktan nyttig?

Inga kommentarer: