1 nov. 2023

Psalm 24 - ETT RENT HJÄRTA


En-om-dan - 150 tuggtabletter från Psaltaren

Bibelläsning: Psalm 24

"Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt." (Ps 24:3-4)

Vem är det som får leva i Guds närhet? En av förutsättningarna är ett rent hjärta. Ett rent hjärta för med sig välsignelse från Herren (vers 5).

Men ett rent hjärta är inte något vi kan skapa själva. Det kommer av att vi frågar efter Herren och söker Honom (vers 6). Det kommer av att vi öppnar våra hjärtan för honom. Psalmisten uttrycker det som att vi ska göra våra portar och dörrar höga och vida, så att Herren kan dra in (vers 7). I Upp 3:20 står Jesus och knackar på dörren. Han frågar om det finns någon som vill öppna dörren.

Fyra gånger nämns ”Ärans konung” i den här psalmen (vers 7, 8, 9, 10). Ärans konung är Messias. Det är bara Han som har oskyldiga händer och ett rent hjärta. Men i tron på Jesus får vi del av hans rättfärdighet (Rom 3:21-22). I Honom får vi förlåtelse för våra synder och blir renade från all orättfärdighet (1 Joh 1:9)

____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta (Ps 51:12).
____________________________________________

Inga kommentarer: