1 nov. 2023

Dagens andakt den 1 november

 

”Om man inte slipar eggen när järnet har blivit slött, så måste man anstränga krafterna desto mer….” (Pred 10:10 a)

Jag hade tre meningar kvar att skriva innan jag skulle avsluta skrivandet och gå och laga middag. Plötsligt gick datorn ner i viloläge och slutade att fungera. Jag startade om, och försökte slutföra skrivandet, men lyckades bara skriva två eller tre ord innan datan lade av igen. Samma sak upprepades flera gånger innan jag gav mig tid att läsa vad det stod på den dialogruta, som kom upp när datorn gick ner i viloläge. Där stod: Windows har kanske en lösning på det här problemet. Jag klickade vidare och förstod att det var ett stort antal uppdateringar av Word-programmet, som jag hade försummat att göra. När det nu hade blivit tvärstopp, visade det sig att det skulle ta flera timmar att uppdatera datorn och få den funktionsduglig igen.

Ibland blir det tvärstopp också i vårt kristenliv. Om vi under lång tid underlåter att utföra de regelbundna uppdateringarna, - det som den helige Benedictus kallade ”Återvändandet” -  återvändandet till Kristus, kommer våra kristna liv snart att få ett funktionsstopp.

Låt oss lyssna på den helige Andens stillsamma varning, när han dagligen kallar oss att medvetet återvända till gemenskapen med Jesus.

BÖN

Jesus hjälp mig att lyssna uppmärksamt till din röst, och inte ignorera din kallelse till gemenskap. Hjälp mig att var en ”uppdaterad” kristen, med aktuell kunskap om din vilja för mig just nu.

Inga kommentarer: