2 nov. 2023

TAPPAT TILLTRON TILL GUD? – 2 Kung 16

 

Bibelläsning: Andra Kungaboken 16
Läs Bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kings+16&version=SFB15

"Kung Ahas for sedan till Damaskus för att där möta den assyriske kungen Tiglat-Pileser. När kung Ahas fick se altaret som fanns i Damaskus, skickade han en ritning av altaret till prästen Uria med en beskrivning av hur det var byggt."  (2 Kung 16:10)

Religionsblandningen når nya höjder. Tidigare har man tillbett främmande gudar på speciella offerhöjder, men kung Ahas låter göra en kopia av ett altare till en främmande gud och för in det i Guds tempel vid sidan av Guds altare (vers 14).


Avfallet kulminerar och Guds folk bryter öppet mot det grundläggande och första av Tio Guds Bud: "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig."


På många områden ser det ut som om vi har kommit tillbaka till denna position idag. Kyrkor inbjuder nu öppet till samlingar med inslag av Österns religioner. 

Ahas hade tappat tilltron till Gud och ville säkra upp med ytterligare gudar. Håller också vi på att tappa tilltron till vår Gud? 

_________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren" (Jos 24:15) 
__________________

Innehåll:
- Berättelsen om kung Ahas i Juda.
- Ahas gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon (vers 2).
Han fick hjälp av kungen i Assyrien att inta Damaskus och då han såg avgudaaltaret i Damaskus byggde han en kopia i templet i Jerusalem.

Kommentar:
Norr om Juda med huvudstaden Jerusalem, låg Israel med huvudstaden Samaria och norr om Israel låg Aram med huvudstaden Damaskus.

Kungarna i Aram och Israel drog upp för att erövra Jerusalem. De belägrade Jerusalem, men lyckades inte inta staden (vers 6). Förutsagt av Jesaja som tröst till Jerusalem (Jes 7:3-7).

Ahas, kungen i Jerusalem, sände då bud till Tiglat-Peleser, kungen i Assyrien och bad om hjälp mos Israel och Aram. Ahas skickade också med det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungapalatset (vers 7-8).

Assyriens kung drog sedan upp mot Damaskus, intog staden och förde bort folket till Kir (vers 9). Damaskus föll 732 f.Kr., förutsagt av Jesaja (Jes 8:4).

Kung Ahas i Jerusalem reste sedan upp till Damaskus för att möta Tiglat-Peleser. Då Ahas såg altaret i Damaskus, skickade han en beskrivning av altaret till prästen Uria i Jerusalem med befallning att bygga ett likadant altare i Herrens tempel (vers 10-14).

Till eftertanke:
I kapitlet kulminerar avfallet från Gud. Man tappar tilltron till Gud och bygger till och med ett avgudaaltare i herrens hus.
- Vilka tecken kan vi idag se på en minskande tilltro till Gud?
- Vilka tecken kan vi idag se på en minskande tilltro till Guds ord?

Inga kommentarer: